Nieuws

Schroders voorspelt 1,1% krimp in de VS

Schroders-econoom Azad Zangana is pessimistisch over de groei in de VS. Hij denkt dat de Fed de rente in een rap tempo opschroeft tot boven de 4%, waardoor de economie in 2023 met 1,1% krimpt.

De VS kwam deze week met een wederom tegenvallend inflatierapport naar buiten. De zogenoemde headline inflation is in augustus weliswaar iets gedaald tot 8,3%, maar de kerninflatie (exclusief energie en voeding) is opgelopen van 5,9% naar 6,3%.

Voor de markten was dat een teken dat de Fed de inflatie nog lang niet onder controle heeft. De aandelenmarkt kelderde in het besef dat de rente verder omhoog moet, waarschijnlijk nog een heel eind.

Op de financiële markten wordt inmiddels uitgegaan van 4% of meer in de loop van 2023, vanaf het huidige niveau van 2,25%-2,5%.

Europa moet mee

De Eurozone kan dan waarschijnlijk niet achterblijven. De Fed bepaalt nou eenmaal het tempo bij de centrale banken. Iedereen die achterblijft, krijgt daarvoor de rekening gepresenteerd in de vorm van een zwakkere munt en hogere prijzen.

Bovendien moet Europa net zo goed als de VS oppassen dat de inflatieverwachting niet oploopt tot ver boven het doel van 2%. Het is immers algemeen bekend dat hoge inflatieverwachtingen leiden tot ander gedrag, dat de inflatie verder aanjaagt.

Schroders

Waar gaat dat heen? Krijgen we door de hoge rente een recessie? Dat is de vraag waarmee Azad Zangana zich bezighoudt in het Schroders-rapport Why recession looms for the developed world.

Op de korte termijn is het beeld volgens Zangana buitengewoon somber. Het is in zijn ogen vrijwel onmogelijk voor de VS, Groot-Brittannië en de Eurozone om te ontsnappen aan een recessie.

Europa heeft het extra zwaar door de energiecrisis, wat ook voor een extra dilemma zorgt, want de Europese burgers zijn eraan gewend geraakt dat economische tegenspoed wordt gecompenseerd door de overheid. Het ziet er naar uit dat dat deze winter weer zo zal zijn. Maar is dat niet contraproductief bij het bestrijden van inflatie? En wat als de rente op een hoger niveau blijft liggen - waar Zangana vanuit gaat - leidt dat dan bij hogeren schulden niet tot grotere begrotingstekorten?

Verschillen van mening over Fed-tempo

Schroders heeft zijn verwachtingen in ieder geval flink naar beneden bijgesteld. De verwachting voor de groei van de wereldeconomie is verlaagd van 5,9% naar 2,6% dit jaar en 1,5% in 2023 (was 2,7%). Dat zou het laagste groeipercentage zijn sinds de kredietcrisis van 2009. 

De verwachting voor de VS is verlaagd naar 1,7% voor dit jaar en -1,1% in 2023, waarbij de hardste economische klappen zullen vallen in de eerste helft van 2023.

Schroders is daarmee veel pessimistischer dan de consensusverwachting die nog altijd van een kleine plus uitgaat voor de Amerikaanse economie. Het grote verschil zit hem in het tempo van de Fed-renteverhogingen.

Zangana behoort tot de groep economen die ervan uitgaat dat Fed-voorzitter Jerome Powell zich niet zal laten afschrikken door een recessie. De inflatie heeft de hoogste prioriteit en hij zal daarom vaart maken met de renteverhogingen. Andere economen denken dat Powell wel zal terugdeinzen voor een recessie en het iets rustiger aan zal doen  met de rente. Het gevolg is dat de inflatie langer hoog blijft.

VK tussen Europa en de VS 

Voor Europa geeft Zangana geen exacte voorspelling af, maar het heeft er alle schijn van dat door de energiecrisis de recessie dieper en langer zal zijn dan in de VS.

Het is zoals gezegd de vraag in hoeverre overheden zullen proberen tegen te sturen. Zangana denkt dat de VS voorzichtiger zal zijn met de overheidsuitgaven dan Europa. Groot-Brittannië zit er ongeveer tussenin, ook omdat de Britten iets minder last hebben van de energiekosten dan de EU.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen