Nieuws

Nieuwe obligatiekansen

Het pad naar hogere rentes is pijnlijk, maar zou uiteindelijk in het voordeel van obligatiebeleggers moeten uitvallen, stelt vermogensbeheerder Capital Group in zijn outlook voor de tweede jaarhelft.

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) verhoogde in juni de beleidsrente met 75 basispunten tot 1,50%-1,75%, de grootste stijging sinds 1994. In hun prognose verwachten de Fed-bestuurders dat de Fed funds rate dit jaar zelfs nog kan verdubbelen naar een bandbreedte tussen 3,25% en 3,50%.

Amerikaanse obligaties zijn dit jaar tot nu toe meer dan 10% gekelderd, maar er zijn tekenen dat het ergste voorbij is. “De schommelingen op de aandelenmarkten zullen waarschijnlijk aanhouden, maar het is onwaarschijnlijk dat de obligatiemarkten vanaf nu nog eens 10% zullen dalen”, zegt portefeuillebeheerder Ritchie Tuazon van Capital Group.

De neerwaartse verkoopdruk heeft de waarderingen voor de meeste obligaties volgens hem meer in lijn gebracht met de verwachtingen. Obligaties van hoge kwaliteit kunnen beleggers bovendien de gewenste diversificatie bieden, vooral nu de volatiliteit van aandelen toeneemt.

"Het is onwaarschijnlijk dat de obligatiemarkten vanaf nu nog eens 10% zullen dalen”

Mixed bag

Uit de renteverhogingen en de balansafbouw blijkt dat de Fed inspanningen levert om de inflatie terug te dringen. Maar er is volgens Capital Group nog meer werk aan de winkel. De Amerikaanse consumentenprijsindex steeg met 8,6% op jaarbasis tot en met mei en is 1% hoger dan in april. De kerninflatie, waarbij voedsel en energie buiten beschouwing worden gelaten, steeg met 0,6% ten opzichte van de voorgaande maand. 

De prijzen hebben voor artikelen, waar tijdens de coronapandemie extra vraag naar was, waarschijnlijk een piek bereikt. Een goed voorbeeld: de prijzen voor timmerhout zijn sinds het begin van het jaar met 50% gedaald. Maar de prijzen voor diensten en benodigdheden, zoals voedsel, huisvesting en energie, zijn echter omhooggeschoten. “De ene categorie vervangt de andere, waardoor de inflatie hoog blijft”, merkt Tuazon op.

Doordat beleggers bij de prijsbepaling van obligaties meestal rekening hebben gehouden met het meest agressieve plan van centrale banken zullen toekomstige aanpassingen waarschijnlijk niet tot veel onrust op de obligatiemarkt leiden. Tuazon: "In het komende jaar zal de obligatierente waarschijnlijk minder sterk stijgen dan tijdens de voorbije twaalf maanden toen de markten zich zorgen begonnen te maken over de hoge inflatie."

Kansrijke schuld

De obligatierentes zijn sterk gestegen sinds de dieptepunten van de afgelopen jaren. De rendementen zijn in alle sectoren omhooggegaan. Op termijn betekenen stijgende rendementen meer inkomsten uit obligaties. Er liggen wel nog steeds valkuilen om de hoek, dus een actieve aanpak kan helpen. Hoewel een recessie in de VS niet meteen wordt verwacht, kunnen de credit spreads toenemen naarmate beleggers de kans daarop hoger inschatten, aldus portefeuillebeheerder Tara Torrens.

"Op termijn betekenen stijgende rendementen meer inkomsten uit obligaties"

Defensieve sectoren, zoals gezondheidszorg en voeding, kunnen in deze omgeving meer waarde bieden. Grondstoffenbedrijven kunnen ook een toevluchtsoord bieden in een periode van een late cyclus. “Er zijn altijd kansen, maar ik hou veel liquiditeit aan die ik kan inzetten als we de spreadverruiming zien die ik verwacht”, zegt Torrens.

Schuldpapier van opkomende markten ten slotte biedt volgens portefeuillebeheerder Rob Neithartook ook kansen. "Diverse landen hebben de rente sneller verhoogd dan de Fed en staan er financieel goed voor."

Prima instapmoment

Bij de huidige obligatierentes suggereert de geschiedenis hogere totaalrendementen voor de komende paar jaar. Dit betekent dat beleggers baat kunnen hebben bij obligaties in alle vastrentende beleggingscategorieën, inclusief high yield. “De gemiddelde jaarlijkse rendementen voor Amerikaanse high-yield bedragen historisch gezien ongeveer 6% tot 8%. We bevinden ons eindelijk weer op een niveau waarop deze rendementen kunnen worden behaald”, aldus Torrens.

Enfin, nu kan volgens Capital Group een aantrekkelijk instapmoment zijn, vooral voor wie obligaties gebruikt om de volatiliteit van aandelen te bufferen. “Ondanks alle negatieve krantenkoppen is er gewoon veel om positief over te zijn”, zegt Tuazon.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie