Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs.

Hij is sinds 2001 actief in de financiële journalistiek met een uitgebreid freelance-verleden en een lange geschiedenis bij IEX. Hij is ook de bedenker en samensteller van de IEX Fonds 40 en de IEX Defensieve 30

. Sinds 2015 is Van Kleef chief editor Investment Writing & Translations bij Robeco.
Nieuws

"Sell! Sell!"

Oeps, de rally gemist en nerveuze klanten aan de lijn? Ervaringsdeskundige Jeremy Grantham (GMO) houdt het hoofd koel.

De driemaandelijkse nieuwsbrief van vermogensbeheerder GMO is weer uit, en dat is smullen geblazen voor beleggers. Het epistel, waarvan Jeremy Grantham het leeuwendeel voor zijn rekening neemt, is een must read voor elke langetermijnbelegger. Dit keer snijdt Grantham een gevoelig thema aan voor vermogensbeheerders en, vooruit, adviseurs.

Want hoe reageer je als de bullmarkt van je wegloopt? En hoe communiceer je dat naar je klant toe? Een bekende uitspraak die aan John Maynard Keynes wordt toegedicht is: 'de markt kan langer irrationeel blijven dan dat een belegger solvabel kan blijven.’ Grantham prafraseert die wijsheid. "Voor ons als vermogensbeheerders geldt eigenlijk: ‘De markt kan langer irrationeel blijven dan dat onze cliënten geduldig kunnen blijven’.”

De tijdspanne waarin een belegger geduldig zijn verliezen (of achterstand op de benchmark) accepteert, is volgens Grantham drie jaar, onder normale omstandigheden. Maar die tijd kan korter zijn als de achterstand aan het begin van de beheerrelatie optreedt, of juist langer als die komt na een reeks succesvolle jaren. Een goede vermogensbeheerder is iemand die voor zijn werkgever een extra jaar aan het geduld van een belegger weet toe te voegen, stelt Grantham dan ook.

Tegen de bullmarkt in
Grantham citeert Keynes die in zijn boek General Theory al opmerkte dat de langetermijnbelegger op ‘weinig genade’ hoeft te rekenen als hij op de korte termijn scheef zit – hetgeen volgens Keynes door de irrationele markt te verwachten valt. Grantham ‘uit eigen ervaring’ dat een vermogensbeheerder fors afgestraft kan worden als hij tegen een bullmarkt inzet, maar tegelijk is GMO het bewijs dat je het wel kunt overleven.

Daarvoor moet een vermogensbeheerder aan drie voorwaarden voldoen, stelt Grantham.

  1. Niet te vroeg instappen bij dips
  2. Redelijk gespreid blijven
  3. Nooit leverage gebruiken

Maar, stelt Grantham, hier geldt Warren Buffetts adagium dat beleggen 'wel simpel, maar niet eenvoudig' is . Hoewel GMO nooit met geleend geld heeft belegd, maakten Grantham & Co op de eerste punten wel klassieke fouten.

Sell! Sell!
Hilarisch is de anekdote die Grantham vertelt over zijn zus, voor wie hij al 43 jaar het vermogen beheert. In tegenstelling tot zijn normale klanten, heeft Grantham voor zijn zus ‘volledige vrijheid’. Geen restricties, geen benchmark, en geen vervelende telefoontjes. Eén keer slechts besloot Grantham, na forse verliezen in opkomende markten, om op eigen initiatief een slechtnieuwsgesprek met zijn zus te houden.

Nog voor hij de details kon vertellen, schreeuwde zijn zus, in volledige paniek, al: ‘Sell! Sell!’ Grantham verkocht de posities niet en kort daarna volgde een scherp herstel en waren de verliezen omgetoverd in forse winsten. Nadat hij zijn zus dat vertelde, kreeg hij precies dezelfde reactie – hoewel dit keer niet door paniek ingegeven - ‘Sell! Sell!’

Grantham: "Maar als een client de rendementslijstjes bekijkt en cijfers ziet als +47%, +31% en +24% bij bullishe concurrenten en dan GMO's +12%, dan kan zijn geheugen hem op dat moment in de steek laten en hem verleiden tot de uitroep 'Wie heeft die 12%-beheerder opgenomen in onze portefeuille?'."

"We hopen dan maar dat hij onze rendementen in andere omstandigheden herinnert. En anders is het nog altijd de moeite waard." Niet de benchmark, maar de drive om een goed lang trackrecord op te bouwen bepaalt het beleid van GMO, stelt Grantham, en dat gaat gepaard met de bereidheid om daardoor onderweg klanten te verliezen.


Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie