Nieuws

‘Verwacht geen verruiming in Azië’

Het is volgens LGT Capital Management prematuur om op korte termijn een ruimere monetaire politiek in Azië te verwachten

Singapore en China hebben voor tegengestelde maatregelen gekozen, beide landen kwamen de afgelopen dagen met aanpassingen in hun valutabeleid. Singapore waardeert de munt iets sneller op om daarmee de inflatiedruk in te dammen. China kiest voor een relatief zwakke yuan als alternatief voor verdere verruiming de kredieten. Mikio Kumada, werkzaam voor de Zwitserse vermogensbeheerder LGT Capital Management gaat in op de verschillende beleidsmaatregelen.

Singapore verkrapte het vreemde valutabeleid  en laat het kredietbeleid ongemoeid. China kiest juist voor ontspanning in het valutabeleid maar handhaaft een strikt kredietbeleid, omdat het land voor hele andere uitdagingen staat. Volgens Mikio Kumada laten deze maatregelen zien dat het prematuur is om op korte termijn een ruimere monetaire politiek in Azië te verwachten.

Singapore wil met de hogere Singaporese dollar de inflatie in toom houden. Hierbij gaat het vooral om de stijgende prijzen voor consumentenproducten, voedsel en brandstoffen. Het land is daarvoor aangewezen op export en een sterkere munt moet de stijging afromen. De ingreep laat sectoren ongemoeid die grotere invloed hebben op de economische groei, zoals de vastgoedsector, die door de rentestanden gedreven wordt. De maatregelen in Singapore pakken de inflatie aan, maar laten de groei ongemoeid, stelt LGT Capital Management.

China staat voor hele andere uitdagingen, meent Mikio Kumada. De centrale bank verruimde de handel in de yuan. Het land met zijn enorme economie is niet afhankelijk van export voor consumentengoederen of voedsel. Een sterkere munt is dus geen geschikt instrument om inflatie in te perken. China kampt met een enorme kredietgroei sinds 2009, inclusief een hoeveelheid slechte leningen die weggewerkt moeten worden. De kredietgroei is de laatste tijd wel wat afgenomen tot 15% tot 20% van het bbp, maar nog altijd hoger dan het lange termijn gemiddelde en de tendens is weer hoger. In zulke omstandigheden moet het land een strikt kredietbeleid voeren, ruimere kredieten bedreigen de langere termijn doelstellingen van het land.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus