Nieuws

Saaie beleggingen zijn goede beleggingen

Drie fondsbeheerders van Capital Group hebben het even helemaal gehad met veelbelovende, maar ook verliesgevende, bedrijven. Zij kiezen momenteel liever voor degelijk en saai.

In tijden van hoge volatiliteit is "boring beautiful”, stellen drie fondsbeheerders van Capital Group in een opiniestuk. Ze hebben alle drie zo hun eigen favorieten, maar op een punt zijn ze gelijkgestemd. De fondsbeheerders zijn op zoek naar zekerheid.

Het is nu even geen goede tijd voor technologiebedrijven met hooggespannen verwachtingen voor een verre toekomst. Wat nu de klok slaat, zijn saaie bedrijven met voorspelbare inkomsten.

Bedrijven die dingen maken

Fondsbeheerder Jonathan Knowles drukt het zo uit:

“Het is natuurlijk niet zo dat de digitale transformatie op zijn laatste benen loopt. De grote digitale platformbedrijven, cloud-software en zelfrijdende elektrische auto’s zullen de manier waarop wij werken, leven en winkelen blijven beïnvloeden."

"Maar bij veel van deze bedrijven zijn beleggers waarschijnlijk een tikje te ver vooruitgelopen op de toekomst met als gevolg opgeblazen waarderingen. Onder de huidige omstandigheden - met de grote onzekerheid omtrent inflatie en geopolitieke conflicten - richt ik mij liever op bedrijven die echt dingen maken die verkocht worden en die een traditie hebben om ook in moeilijke tijden het hoofd boven water te houden.”

Spoorwegen en mijnbouw

Twee sectoren waar Capital Group belangstelling voor heeft zijn spoorvervoer en mijnbouw. Een goed voorbeeld zijn koperproducenten. Koper is nodig voor allerlei grote langetermijnprojecten zoals de energietransitie en modernisering van het spoornetwerk. “Mensen onderschatten hoeveel koper er nodig is om het elektriciteitsnetwerk te vernieuwen,” zegt fondsmanager Andrew Suzman. 

Een ander voorbeeld zijn nikkel-mijnen die van essentieel belang zijn voor accu’s in elektrische auto’s.

Maar ook treinen zijn spannend als je beseft dat transport over het spoor (ook van grondstoffen) een van de goedkoopste vervoersmiddelen is. Spoorwegbedrijven hebben bovendien "pricing power."

Ze kunnen de prijzen verhogen in lijn met grondstoffenprijzen, waardoor ze in de beleggingsportefeuille fungeren als een soort automatische inflatie-hedge. Het wegvervoer heeft dat voordeel  minder. Die hebben bovendien meer last van de hoge energieprijzen.

Andere toeleveranciers

Het thema energietransitie en klimaatopwarming kan ook op andere manieren gespeeld worden door een waardebelegger. Denk aan producenten van warmtepompen, airconditioners en andere machines. Hetzelfde geldt voor de fijnchemie. Het Zwitserse Sika maakt bijvoorbeeld toevoegingsmiddelen voor cement die ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot kleiner wordt.

Fondsbeheerder Diana Wagner heeft verder een oogje op discounters. Het is volgens haar nou eenmaal zo dat in tijden van hoge inflatie en stagnerende groei mensen eerder op zoek gaan naar koopjes. Zij noemt onder andere het Amerikaanse Dollar Tree, een bedrijf dat onlangs de inflatie als argument gebruikte voor een grootscheepse prijsverhoging. Dollar Tree is in Europa vergelijkbaar met de 1-eurowinkels. 

Enkele andere "saaie" favorieten van Capital Group zijn: de mijnbouwers First Quantum Minerals en Vale; spoorvervoerder Canadian Pacific; en de industriebedrijven Daikin en Carrier.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen