Nieuws

Greenflation wordt overdreven

De energietransitie zal tijdelijk voor extra inflatie zorgen. Maar op de lange termijn is het eerder deflatoir, zegt vermogensbeheerder Candriam.

De Oekraïne-crisis heeft het debat over de energietransitie verder geïntensiveerd. De belangrijkste zijn: hoe snel kunnen we overstappen van fossiele op groene energie? En hoeveel extra inflatie levert dat op? 

Sommige mensen zijn bang dat de kosten te hoog worden als we snel overstappen. Ze vrezen dat energie en energie-intensieve producten onbetaalbaar worden voor mensen met een kleine portemonnee.

Vermogensbeherder Candriam heeft een groot artikel gewijd aan de zogenoemde greenflation en komt tot een paar conclusies:

Aarde vergaat als we niet snel handelen

Ten eerste wordt er in de discussie nog te vaak voorbijgegaan aan de reden waarom we snel moeten handelen. Het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IGPP) geeft nog eens duidelijk aan wat de gevolgen zijn als we blijven doorgaan met CO2 de lucht inpompen.

De kosten daarvan zijn enorm. Het leidt tot bosbranden, hongersnoden, watertekorten en misschien zelfs hele volksverhuizingen. Dat zal ook financiële gevolgen hebben én het zal zorgen voor meer inflatie.

Weinig inflatie op termijn

Ten tweede vindt Candriam dat het prijsopdrijvende effect van de energietransitie zwaar overdreven wordt. Sommige mensen geven de energietransitie nu al de schuld van de hoge inflatie.

Maar de meeste economen zijn het erover eens dat andere oorzaken veel belangrijker zijn. Denk aan Covid-19 en de verstorende werking die heeft gehad heeft op de wereldwijde aanbodketens.

Denk ook aan de lage rente en de honderden miljarden die door overheden en centrale banken in de economie zijn gepompt. Dat zijn de voornaamste prijsdrijvers, niet de energietransitie.

Dure grondstoffen

Volgens Candriam zal dit het komend decennium wel veranderen. Een zekere greenflation is onvermijdelijk naarmate het tempo van de energietransitie wordt opgevoerd. Maar het zal een tijdelijk effect zijn.

De eerstkomende jaren zullen we vrijwel zeker te maken krijgen met tekorten aan bepaalde grondstoffen die belangrijk zijn voor de energietransitie.

Voorbeelden zijn lithium, kobalt, koper, nikkel en zeldzame aardmetalen. Die grondstoffen zullen daardoor duurder worden, terwijl olie, gas en kolen dalen in prijs.

Recycling

Candriam verwacht dat recycling de doorslaggevende factor wordt waardoor greenflation langzaam wegebt.

Als de maatschappij erin slaagt om producten als accu's van elektrische auto’s en mobieltjes succesvol te hergebruiken dan zullen grondstoffenprijzen zich stabiliseren.

En aangezien groene stroom tegen die tijd spotgoedkoop is, kan er van de energietransitie op den duur zelfs een deflatoir effect uitgaan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen