Nieuws

Duurzaam beleggen gaat nooit meer weg

J.P. Morgan AM heeft vijf redenen op een rij gezet waarom ESG-beleggen de toekomst heeft.

Beleggers die denken dat duurzaam beleggen een hype is, hebben het mis. Analist Jennifer Wu van J.P. Morgan Asset Management ziet vijf belangrijke redenen waarom de ESG-trend ijzersterk is en waarschijnlijk nog decennia zal voortduren.

1. Grote vraag

De vraag naar milieuvriendelijke, sociale beleggingsproducten is ontzettend groot. In 2021 steeg het beheerd ESG-vermogen van beleggingsfondsen met 55%. Voor 2022 wordt weer een dergelijke groei verwacht. De reden daarvoor is dat beleggers, van particulier tot institutioneel, inzien dat ze de wereld duurzamer kunnen maken zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het rendement.

2. Technologie

Big-data wordt vaak als iets negatiefs gezien, maar voor de ontwikkeling van ESG is het internet en het verzamelen van data van onschatbare waarde. Vroeger konden bedrijven zich nog vrij makkelijk verschuilen, maar door het internet is het voor beleggers veel makkelijker geworden om aan informatie te komen. Dat geldt voor zowel de financiële gezondheid van bedrijven als voor data over zaken als milieuvervuiling, CO2-uitstoot en arbeidsomstandigheden in arme landen. Met kunstmatige intelligentie wordt het bovendien steeds makkelijker die data te vinden, te ordenen en te analyseren. Bedrijven worden daardoor min of meer gedwongen tot meer transparantie.

3. Beloning

ESG is niet alleen een kostenpost en handicap voor bedrijven. Het feit dat actie moet worden ondernomen om de wereld te verbeteren, levert ook voordelen op. Bedrijven die hun best doen, kunnen vaak rekenen op steun van de overheid en van de consument. Verder kan het de loyaliteit van werknemers vergroten.

4. Research

De kwaliteit en hoeveelheid onderzoek naar ESG-prestaties van bedrijven neemt toe. Vermogensbeheerders worden er steeds beter in om langetermijntrends te herkennen en te zien welke bedrijven op termijn het beste zullen presteren in een CO2-neutrale wereld.

5. Energietransitie

De energietransitie heeft grote consequenties voor consumenten, bedrijven, landen en zelfs continenten. De vraag naar fossiele brandstoffen zal afnemen, terwijl andere grondstoffen juist meer gevraagd zullen zijn. Bij de energie-intensieve bedrijven zullen alleen die bedrijven overleven die zich op tijd weten aan te passen. Er zullen landen zijn die vooroplopen bij duurzame energietechnologieën en andere die afhankelijk worden. ESG-beleggen helpt beleggers in een vroeg stadium te zien wie de winnaars en verliezers zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen