Nieuws

Hogere inflatie heeft ingrijpende implicaties voor beleggingsmix

Hoe te beleggen in tijden van stijgende inflatie? Newton IM heeft daar duidelijke ideeën over.

Met het economische momentum is weinig mis, maar de dreiging van het plotseling weer opgedoken inflatiespook blijft volgens Newton IM een tegenwind. "Een inflatoir klimaat op middellange termijn zal waarschijnlijk ingrijpende gevolgen hebben voor de wijze waarop de verschillende beleggingscategorieën zich gedragen en gecorreleerd zijn."

Wat die gevolgen zijn? Stijgende reële rentes en inflatiedruk zijn een belangrijke zorg voor obligatiebeleggers, en de omstandigheden zullen volgens Newton IM de komende maanden waarschijnlijk uitdagend blijven voor veel staatsobligaties uit ontwikkelde markten. Het goede nieuws? "Deze beleggingscategorie kan echter weer een rol gaan spelen in de portefeuilleconstructie als hogere renteniveaus aantrekkelijke instapmomenten creëren."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Consequenties obligatiemarkt

Er zijn volgens Newton IM een aantal manieren waarop beleggers kunnen proberen hun obligatieportefeuilles te beschermen in een meer inflatoire omgeving. Het aanhouden van obligaties met een kortere looptijd helpt om de gevoeligheid van obligatieportefeuilles voor stijgende rendementen te verminderen.

Andere instrumenten zijn inflatiegerelateerde obligaties en obligaties met een variabele rente waarvan de couponbetalingen gelijke tred houdt met de rentetarieven van de centrale bank. Hoogrentende obligaties bieden ook aantrekkelijke karakteristieken. "Deze obligaties hebben doorgaans een relatief korte looptijd met een risicopremie, waardoor ze een buffer vormen tegen stijgende rentes."

Bovendien zijn bedrijven, nu de economie in een groeifase verkeert, waarschijnlijk winstgevender, wat betekent dat ze hun schulden beter kunnen aflossen, wat resulteert in een lager percentage wanbetalingen en mogelijk een verkrapping van de credit spreads.

Aandelendraai

Een wereld met meer inflatie heeft ook gevolgen voor de aandelenmarkten. Die gaan draaien. Newton IM: "Veel groeibedrijven, met name in de technologiesector, waren de relatieve winnaars van het lage groei, post-financiële crisis tijdperk, en werden verhandeld tegen hoge waarderingen. Hogere structurele inflatievooruitzichten zullen juist een impuls geven aan meer cyclische sectoren zoals banken en basismaterialen, en nuttig blijken voor sommige opkomende markten."

Prijszettingsvermogen is in een omgeving van hoge inflatie van onschatbare waarde, stelt Newton IM, naast sterke thematische groeitrends.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie