Nieuws

Met ARFI's steevast de inflatie verslaan

Absolute Return Fixed Income Strategies zijn volgens Pictet AM een interessant alternatief voor obligaties.

Het zijn lastige tijden voor obligatiebeleggers. Met de hoge inflatie en stijgende rente dreigen ook dit jaar weer negatieve reëel rendementen. De functie van veilige haven zijn obligaties grotendeels verloren. Wat te doen? Overstappen op aandelen is een optie, maar dat zorgt voor veel extra risico’s. Schuilen in cash heeft door de inflatie geen zin. 

Patricia Schuetz van Pictet Asset Management heeft in het rapport The Trouble with Bonds een ander advies. Waarom niet kiezen voor Absolute Return Fixed Income Strategies” (ARFI's)? Deze beleggingsvorm biedt namelijk dat waar veel beleggers naar hunkeren: een niet heel hoog, maar in theorie wel veilig reëel rendement.

Brede portefeuille

Bij ARFI-strategieën zijn fondsbeheerders niet gebonden aan een bepaalde obligatiebenchmark. Ze kunnen beleggen in van alles: kort- en langlopende obligaties, lokale en buitenlandse valuta's, schatkistpapier en bedrijfsleningen, obligaties met en zonder inflatie-indexatie, obligaties met hoge en lage credit ratings en derivaten. Op die manier worden de risico’s en de bronnen van inkomsten gespreid.

Meer dan inflatie

ARFI-strategieën zijn wel vaak vrij complexe producten met één simpele belofte: Er rolt als het goed is een rendement uit de bus dat de inflatie overtreft met een X-aantal basispunten. In het geval van de ARFI-fondsen van Pictet AM is dat doorgaans 100 basispunten.

Schuetz: “Een opvallend kenmerk van ARFI-strategieën is dat ze niet afhankelijk zijn van één bron van rendement. Ze halen rendement uit veranderingen in rentetarieven (duration), kredietwaardigheid van emittenten (kredietpremies) en valuta's. Beleggingen zijn afkomstig van een zo breed mogelijk scala aan verhandelbare effecten wereldwijd. Obligaties en valuta’s uit opkomende markten, obligaties met (non-)investment grade-rating en andere kredietinstrumenten, zoals credit default swaps, maken deel uit van de beleggingsmix.”

Geen garantie

Tussen belofte en werkelijkheid zit natuurlijk wel een verschil. Geen enkele beleggingsstrategie is zonder risico. Dat geldt ook voor deze. Volgens Schuetz is het voor de ARFI's belangrijk om de juiste uitgangspunten te hebben voor de lange termijn.

De drie uitgangspunten van Pictet AM zijn:

  1. De rente mag dan nu even stijgen, toch blijft de trend voor de lange termijn overeind, en dat is toch een lage reële rente. Er zijn allerlei redenen om daarvan uit te gaan zoals de vergrijzing en zwakke productiviteitsontwikkeling. Ook belangrijk zijn de hoge overheidsschulden die bestreden wordt met financiële repressie. Kort gezegd, centrale banken die zoveel geld bijdrukken dat de rente laag blijft bij een nog net acceptabele inflatie. Als dat lukt, wordt de schuldenberg in reële zin (als percentage van het bbp) automatisch kleiner.
  2. De eurozone is in transitie, wat zowel kansen als risico’s oplevert. Een voorbeeld van een kans is het EU-herstelfonds en eurobonds, die een volgende fase betekenen in de ontwikkeling van de eurozone. De bankunie is een ander voorbeeld van een stap in de juiste richting. Maar er zijn ook problemen zoals veel belastingconcurrentie en onduidelijkheid over de begrotingsregels.
  3. De economische en financiële transformatie van China gaat gepaard met ups en downs, maar als de laatste 50 jaar iets zeggen over de volgende 50 jaar, dan mag ervan worden uitgegaan dat China zich verder ontpopt als economische grootmacht, wat verstrekkende gevolgen zal hebben voor de rest van de wereld.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie