Nieuws

Moet het ergste nog komen voor staatsobligaties?

Obligatie-expert Stuart Edwards van Invesco ziet het bijzonder somber in voor de obligatiemarkt. Dit in tegenstelling tot Robert Tipp, hoofd beleggingsstrategie van PGIM Fixed Income, die juist optimistisch is. Wat zijn de argumenten? Wie krijgt er gelijk?

Staatsobligaties hebben een moeilijk jaar achter de rug – de markten in ontwikkelde landen sloten 2021 zelfs af met een verlies van 6,5%, uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Wie denkt dat dit staatsobligaties in het nieuwe jaar juist aantrekkelijker maakt, komt bedrogen uit. Tenminste, dat beweert Stuart Edwards, fondsmanager en obligatie-expert bij vermogensbeheerder Invesco.

Stuart Edwards

Stuart Edwards van Invesco

De obligatie-bearmarkt is volgens hem pas net begonnen en daar zijn drie redenen voor.

1. “Allereerst, de context. De rentes op staatsobligaties waren begin 2021 al bijzonder laag door de impact van de coronapandemie en alle bijbehorende beleidsacties in 2020.”

2. De tweede reden is dat de centrale banken hun extreem soepele monetaire beleid terugdraaien. “De rente gaat binnenkort toch echt omhoog en QE-programma’s worden teruggeschroefd. Centrale banken kopen dus minder staatsobligaties op, en dat kan een opwaartse druk uitoefenen op de obligatie-yields.”

3. “De kers op de taart is de inflatie. Die blijkt veel langer te blijven hangen dan we in eerste instantie dachten. Intussen neemt de politieke druk toe om het inflatiespook weg te jagen. De afgelopen maanden zagen we de stemming bij de centrale banken omslaan en werd het woord ‘tijdig’ uit het inflatievocabulaire geschrapt.”

“Drie redenen dus waarom ik denk dat, ondanks dat er al een grote correctie op de staatsobligatiemarkt heeft plaatsgevonden, de risico’s zo groot zijn dat de bodem nog lang niet is bereikt.”

"De risico’s zijn zo groot dat de bodem nog lang niet is bereikt”

Nee, huidige markt is juist een koopkans

Intuïtief lijken stijgende inflatieverwachtingen te wijzen op een moeilijke periode voor obligaties, maar in feite hebben rentes dan juist de neiging om te pieken, stelt Robert Tipp, Chief Investment Strategist bij PGIM Fixed Income, in de publicatie Green Light Central Banks, Green Light Bonds.

Robert Tipp

Robert Tipp van PGIM

Beleggers hebben volgens hem inderdaad redenen te over om de obligatiemarkt te mijden. De inflatie staat op een niveau dat decennialang niet is vertoond, de economie groeit als kool, en centrale banken schalen hun opkoopprogramma’s af, of verhogen zelfs al de rente.

Tipp is echter optimistisch. "Zoals elke crisis in de afgelopen veertig jaar heeft ook de huidige cyclus zijn eigenaardigheden. Maar uiteindelijk heeft elk economisch herstel één ding gemeen: het biedt een koopkans voor obligatiebeleggers. De groeispurt duwt eerst de rentes omhoog, om gevolgd te worden door een schijnbaar overweldigende neerwaartse kracht van onderliggende fundamentals van de vergrijzing en hoge schuldenlasten."

"Uiteindelijk heeft elk economisch herstel één ding gemeen: het biedt een koopkans voor obligatiebeleggers"

Centrale banken trappen te hard op de rem?

De stappen die centrale banken over de hele wereld zetten richting verkrapping, veroorzaken pieken in de lange rente op de obligatiemarkt. "Het lijkt erop dat centrale banken te ver op de zaken vooruitlopen… en misschien wel in gevaarlijke mate."

Een te streng centrale bankenbeleid kan er volgens Tipp voor zorgen dat niet alleen de inflatie maar ook de groei gedrukt wordt. De recent toegenomen correlatie tussen de reële Amerikaanse rente en de credit spreads suggereert volgens hem zelfs dat de kans op een harde landing toeneemt. "Centrale banken lopen gevaarlijk ver op de zaken vooruit."

Aanhoudende boventrendse economische groei ziet Tipp desalniettemin als belangrijkste risico voor de obligatiemarkten. Dit kan komen door een onderschatting van de kracht en de duur van de economische heropening, of door de impact van verschuivingen in de consumentenvoorkeuren die zich tijdens de crisis hebben voorgedaan, in het bijzonder de toegenomen vraag naar woningen. "We houden een open mind, maar op dit moment geloven wij dat een scenario van groeimatiging waarschijnlijker is."

Wel een onstuimig ritje

Tipp ziet kortom de situatie over het algemeen positief in, maar verwacht geen rustige rit. Daarin staan obligaties niet alleen. "Hoewel dat voor obligaties een onoverkomelijk negatief punt kan lijken, is het een feit dat andere beleggingscategorieën, zoals aandelen, aan dezelfde grillen en schommelingen onderhevig zullen zijn. Daarom zal het op lange termijn waarschijnlijk lonen om in de vastrentende markten te blijven. Beleggers zullen wel een flinke dosis vastberadenheid aan de dag moeten leggen om de vruchten ervan te plukken."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie