Nieuws

State Street houdt vast aan koopadvies energiesector

Inflatie, heropening van de economie en geopolitieke spanningen kunnen niet langer worden genegeerd. State Street Global Advisors neemt daardoor geen afscheid van het bestaande koopadvies voor de energiesector. Integendeel!

Terwijl inflatie en druk op de toeleveringsketen problemen veroorzaken op de aandelenmarkten profiteert de energiesector juist. Energie heeft de hoogste bètagevoeligheid voor inflatie van alle sectoren, dus wie op zoek gaat naar een effectieve inflatiehedge komt volgens State Street Global Advisors automatisch bij de energiesector uit.

Positief voor de olie- en gasbedrijven is natuurlijk het heropeningsverhaal. Nu langzaam afscheid wordt genomen van de lockdowns (China is een uitzondering) en er voor de verschillende economieën weer ruimte is voor meer groei, neemt automatisch ook de vraag naar olie en gas toe. "Het verbeterende vraagscenario versterkt het prijszettingsvermogen van de energieleveranciers."

"Energie heeft de hoogste bètagevoeligheid voor inflatie van alle sectoren"

Extreme gasprijs

De andere stimulans op korte termijn is het tekort aan aardgas, waardoor de gasprijzen in Azië en Europa tot recordhoogte zijn gestegen. State Street verwacht dat de gasprijs ook de komende jaren hoog blijft. Dat speelt de grote energiebedrijven uiteraard in de kaart. "Hoewel aardgas een kleiner deel van de productie van de sector uitmaakt dan ruwe olie hebben de aanzienlijke prijsstijgingen geleid tot een verdere verhoging van de winstramingen."

In het positieve energieverhaal van State Street wordt niet ingegaan op de spanningen rond Oekraïne. Mocht het daar uit de hand lopen, omdat Rusland een grootschalige invasie pleegt, dan ligt een verdere stijging van de energieprijzen voor de hand. Een oorlog heeft altijd een positief effect op de olieprijs, maar nu de grootste gasexporteur bij het conflict betrokken is, ligt een explosieve prijsstijging van vooral de gasprijs voor de hand. Europa heeft weinig mogelijkheden om Rusland hard te treffen met nieuwe boycots. Mocht Rusland in een tegenreactie de gaskraan dichtdraaien, dan heeft Europa het koud.

Meer vraag naar energie-ETF's

Beleggers hebben de verbeterde uitzichten van de energiesector inmiddels ook in de gaten. Het heeft in de afgelopen weken geleid tot extra vraag naar energie-aandelen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de laatste ETF-cijfers. Ook financials zijn overigens flink gevraagd.

Aanbod houdt vraag niet bij

Hoe verder? Terwijl de vraag naar olie en gas snel stijgt, reageert de aanbodkant volgens State Street trager. Tijdens de COVID-crisis bereikte OPEC+ overeenstemming over een productiebeperking die de olieprijs inderdaad hielp stabiliseren.

Begin oktober besloot het kartel de maandelijkse productie met 400.000 vaten per dag te verhogen. Dat is volgens State Street niet voldoende om aan de sterker gestegen vraag te voldoen. "In dit tempo zullen de eerdere productieverlagingen pas in het derde kwartaal van 2022 teniet zijn gedaan."

Aanbodhulp komt er niet uit de VS. Aan de andere kant van de oceaan hebben de producenten van schalie-olie en -gas volgens State Street weinig haast extra capaciteit toe te voegen. "Het aantal Amerikaanse schalieplatforms is vorig jaar met 75% gedaald, en slechts de helft is inmiddels terug op de markt gekomen."

"Het aantal Amerikaanse schalieplatforms is vorig jaar met 75% gedaald"

Energietransitie

Natuurlijk wordt de vraag naar olie en gas op lange termijn bedreigd door de energietransitie. De uitstoot van CO2 moet omlaag. Alles en iedereen streeft naar klimaatneutraliteit. Maar het zal nog wel even duren totdat het zover is. "De komende jaren zullen olie en gas belangrijk blijven voor het wereldwijde vervoer en de energie-opwekking." Toch kan de terechte bezorgdheid over het milieu bij het gebruik van fossiele brandstoffen volgens State Street niet worden genegeerd. "Daar passen lagere waarderingen bij." Het verklaart ook waarom met name institutionele beleggers onderwogen zitten in energie.

Volgens State Street zijn oliebedrijven overigens niet alleen onderdeel van het klimaatprobleem maar ook van de oplossing. In gesprekken met deze bedrijven heeft State Street naar eigen zeggen allerlei positieve signalen opgepikt. "De majors beschikken over de kennis, de logistiek en de geografische reikwijdte om oplossingen aan te reiken."

Prima gewaardeerd

Ondertussen wordt de sector volgens State Street ondersteund door een relatief aantrekkelijk winst- en waarderingsprofiel. "Bedrijven tonen discipline op het gebied van kapitaal, en overtollige liquide middelen kunnen dividenduitkeringen en aandeleninkopen omhoog stuwen.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie