Nieuws

Larry Fink predikt groen en sociaal kapitalisme

Larry Fink (BlackRock) baart opzien met brief aan CEO's waarin hij vraagt om een langetermijnvisie met veel aandacht voor duurzaamheid en sociale factoren.

De hoogste baas van 's werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock, Larry Fink, wil dat bedrijven maatschappelijke belangen serieuzer nemen. Het mag niet zo zijn dat het bij bedrijven alleen nog om de winst voor aandeelhouders gaat. Het milieu, klimaat en sociale factoren zijn voor de lange termijn minstens zo belangrijk.

Dat staat in een brief die Fink aan bestuursvoorzitters heeft gestuurd van bedrijven waar BlackRock – met ruim tien biljoen dollar de grootste belegger ter wereld – aandelen in heeft.

Elk jaar

De brief is op zich geen unicum. Fink schrijft elk jaar een brief aan topmannen waarin hij thema’s aansnijdt die van belang zijn voor de lange termijn. Dit keer gaat het om stakeholder-kapitalisme.

Volgens Fink is het niet de bedoeling om een sociale of ideologische agenda te promoten. Hij zit ook niet in de hoek van de “woke”-beleggers die wakker zijn geworden. Waar het hem om gaat is rechtdoorzee kapitalisme waarbij beleggers zoals BlackRock naar het nut van de hele maatschappij kijken, van aandeelhouders en werknemers tot toeleveranciers, klanten en toekomstige generaties.

Als het belang van alle stakeholders in acht wordt genomen, werkt het kapitalisme volgens Fink op zijn best. Het houdt bedrijven scherp, innovatief en concurrerend.

Fink: “Stakeholder capitalism is not about politics. It is not a social or ideological agenda. It is not “woke”. It is capitalism, driven by mutually beneficial relationships between you and the employees, customers, suppliers and communities your company relies on to prosper.”

Polarisatie

Volgens Fink is het verder zo dat de coronapandemie voor nog meer polarisatie heeft gezorgd. Het is van groot belang dat CEO’s zich mengen in de discussie en stellingnemen ten opzichte van een thema als de energietransitie.

Fink: “It’s never been more essential for CEOs to have a consistent voice, a clear purpose, a coherent strategy, and a long-term view.”

Aardverschuiving

Fink denkt dat het klimaat de komende jaren een grote rol zal blijven spelen voor beleggers en ondernemers. Hij heeft het in zijn brief over een aardverschuiving van kapitaal richting milieu- en klimaatvriendelijke investeringen. 

Zijn inschatting is dat de volgende 1000 eenhoorns vooral zullen komen uit de hoek van duurzame energie en niet zoals de afgelopen jaren gebruikelijk uit de internetsector. Unicorns is een vaak gebruikte term voor startups die uitgroeien tot bedrijven met een marktwaarde van meer dan een miljard dollar.

Billl Gates

Fink staat niet alleen in zijn oproep aan bedrijfsleven en beleggers om de opwarming van de aarde serieuzer te nemen. Het is deze week ook een groot thema bij het World Economic Forum, waar onder andere Bill Gates en de Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken, John Kerry (nu klimaatambassadeur), op het belang van groene innovaties wezen. 

Gates is een groot investeerder in bedrijven die zich bezighouden met CO2-neutrale energie. Dat loopt uiteen van groene waterstof tot het omstreden kernenergie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie