Nieuws

Eigenaardige hedgefunds toch gewild

De instroom is hoog, voor het eerst sinds de kredietcrisis keren beleggers weer terug naar omstreden hedgefondsen.

De eerste maanden van dit jaar verheugen de hedgefunds zich in een sterke instroom van gelden, constateert Hedge Fund Research. Het is voor het eerst sinds de kredietcrisis dat professionele beleggers weer terugkeren naar deze beleggingscategorie, mogelijk aangetrokken door het rendement. Het rendement van de HFRI Fund Weighted Composite Index groeide namelijk met bijna 5% in de eerste twee maanden van dit jaar, terwijl er vorig jaar meer dan 5% negatief rendement overbleef. 

De sector is sinds de kredietcrisis nogal  omstreden, dit kwam door de sterk tegenvallende resultaten, het gebrek aan transparantie en de naweeën van Madoffs oplichting. MarketsMinds gaat echter in op een aantal eigenaardigheden van de hedgefondssector, waar toch rekening mee moet worden gehouden.

Traditioneel is er een groot verloop onder hedgefondsen, met als gevolg dat de resultaten vertroebeld raken. Vorig jaar werden 1113 fondsen opgeheven en 775 nieuwe opgericht, dit vertekent het beeld nogal. Beleggers moeten dan ook rekenen met een survivorship bias.

Over de rendementen is ook nogal wat te doen, veel blijft namelijk aan de strijkstok hangen. De belegger krijgt namelijk niet wat er als rendement gepubliceerd wordt. Volgens Simon Lack, schrijver van The Hedgefund Mirage, stroomt 84% naar de manager en slechts 16% naar de klant, als gevolg van de hoge fees en bijkomende kosten.

Verder behalen fondsen de beste prestaties bij de start. Het is veel moelijker om op lange termijn goede resultaten te blijven behalen. Het blijkt dat als de instroom toeneemt het moeilijker wordt om het geld goed te beleggen. Ook kenmerken de hedgefondsen zich erdoor dat verliezen snel op kunnen lopen als gevolg van de aard van de transacties en de hefboomwerking.

De sector is niet weggelegd voor gewone beleggers, de hoge drempel geeft alleen toegang aan institutionele beleggers. De fund-of-hedgefunds werden wel als een alternatief gepresenteerd, maar de resultaten daarvan zijn de laatste jaren teleurstellend. Het rendement blijft achter bij individuele hedgefunds en de blijken minder liquide te zijn dan gedacht.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus