Nieuws

Rabobank draait van staatsobligaties naar credits

Een opmerkelijke beleggingsdraai van de Rabobank. In alle portefeuilles wordt het percentage staatsobligaties sterk teruggebracht. Bedrijfsobligaties wereldwijd van hoge kwaliteit vullen de leemte, mede mogelijk gemaakt door de lage hedge-kosten.

Rabobank neemt in zijn portefeuilles inmiddels veel meer bedrijfsobligaties en veel minder staatsleningen op. De draai is aanzienlijk. Zo gaat de weging van staatsleningen in het defensieve profiel van 40% naar 26%,

in het neutrale profiel van 27% naar 16%, en in het offensieve profiel halveert deze tot 7,5%. Bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit maken na deze draai in het defensieve profiel maar liefst 27,5% uit, in het neutrale profiel 21% en in het offensieve profiel 13% van de totale portefeuille.

"Hierdoor neemt het effectief rendement voor obligaties in deze portefeuilles met 20-30 basispunten toe," aldus het persbericht.

Gelijke stabiliteit, meer rente

De rente op staatsleningen is alleen voor zeer lange looptijden positief. Het effectieve rendement op de brede benchmark van alle hoog kredietwaardige (investment grade) obligaties in euro is volgens Rabobank nu 0,08%. "Dat betekent dat de belegger in de euro benchmark in totaal slechts 0,66% rente mag verwachten gedurende de gehele looptijd van circa acht jaar."

Rabobank begrijpt ook dat er in deze situatie veel voor te zeggen is om voor obligaties met een hoog risico (zoals high yield) te gaan. Immers daar zijn rentes van 3,5% mogelijk. De bank kiest daar niet voor. "Deze obligaties bieden onvoldoende stabiliteit in het geval van een nieuwe schok. Dan lopen de kredietopslagen hard op en is herfinanciering een stuk twijfelachtiger."

Kredietwaardige bedrijfsobligaties hebben deze risico's veel minder, terwijl ze wel nog iets meer yield geven dan staatsobligaties.

Of zoals Rabo het zegt: "Het is echter ook niet wenselijk om een portefeuille te overladen met staatsobligaties. Die zijn weliswaar een vluchthaven in barre tijden, omdat ze de meest liquide obligaties zijn en ook als het meest gegarandeerd worden beschouwd, maar beleggers hebben de staatsgarantie en bijbehorende verhandelbaarheid vaak niet nodig. Het is voldoende voor de stabiliteit van de portefeuille om andere kredietwaardige obligaties op te nemen."

Defaultrisico is gering

Rabobank acht het risico van faillissementen gering in het hoge kredietwaardige (investment grade) obligatiesegment.

"In het slechtste jaar van de kredietcrisis waren de faillissementen op die bedrijfsobligaties slechts 0,15%. Momenteel is de kwaliteit van de bedrijfs- en bankbalansen goed en veruit de meeste partijen kunnen zich gemakkelijk herfinancieren tegen hele lage rente."

Shoppen buiten de eurozone

Rabobank kiest er ten slotte nadrukkelijk voor ook bedrijfsobligaties buiten de eurozone te kopen.

"We achten het rendement van een fonds in wereldwijde hoog kredietwaardige bedrijfsobligaties met 1,5% een stuk aantrekkelijker dan wat wereldwijde staatsleningen of bedrijfsobligaties in euro nog te bieden hebben. De hogere rente is mogelijk omdat de beheerders ook dollarobligaties kopen die 1% tot 1,5% meer rente geven."

"De hogere rente komt de eurobelegger toe"

En de afdekkosten dan? Die vallen volgens Rabobank momenteel reuze mee. "De kosten van het afdekken van de valuta zijn momenteel laag en dat blijft zo totdat de Fed de rente gaat verhogen, wat wij voor de komende maanden niet verwachten. Daardoor komt de hogere rente de eurobelegger toe."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie