Nieuws

Chinese groeiverwachtingen te hoog

De hoge economische groei in China is een van de belangrijkste redenen om vast te houden aan Chinese aandelen. Stephen Green van Capital Group vindt beleggers echter véél te optimistisch.

Beleggers op de Chinese beurs beleven onzekere tijden. Er is de handelsruzie met de VS, de zorgwekkende ambitie om Taiwan in te lijven, steeds strengere bedrijfsreguleringen, en de persoonsverheerlijking van president Xi Jinping.

Toch houden veel internationale beleggers vast aan hun aandelen omdat China een van de grootste economieën ter wereld is met ook nog eens een hoge groei. Althans, dat is de algemene verwachting. Er zijn ook sceptici die waarschuwen voor een veel lagere groei en tegenvallende bedrijfsresultaten.

Een van die sceptici is econoom Stephen Green van Capital Group. Hij denkt dat de consensusverwachting van 5% economische groei in China te hoog is. Hij noemt daarvoor drie redenen: 

  1. Een dreigende schuldencrisis leidt tot een krappere kredietmarkt
  2. Het consumentenvertrouwen is gedempt
  3. Voor de zware industrie dreigt een vraaguitval

In zijn conclusie zegt Green dat de overheid weliswaar kan tegensturen met meer overheidsuitgaven en monetaire prikkels, maar hij betwijfelt dat president Xi dat zal doen. Die heeft meer oog voor de langetermijndoelstelling van China als technologische supermacht. Daar moeten doelstellingen op de korte termijn voor wijken.

1. Minder krediet

Projectontwikkelaar Evergrande was de afgelopen maanden groot in het nieuws vanwege betalingsproblemen. Maar het is niet het enige bedrijf dat tegen een berg schulden aankijkt. Er zijn tientallen middelgrote ontwikkelaars die in financiële nood zitten en moeite hebben nieuwe kredieten te krijgen. 

Vroeger sprongen grotere ontwikkelaars dan in de bres en namen bouwprojecten over. Maar die kans is nu veel kleiner. Bij Evergrande heeft het er wel alle schijn van dat de overheid huizenprojecten zal overnemen waar al voor betaald is. Het gaat daarbij volgens Green naar schatting om zo’n 600.000 woningen. Voor de rest koerst de overheid af op een "beheerst faillissement".

Al met al rekent Green erop dat de woningproductie sterk afkoelt. Daar is op zich niks mis mee, maar de woningmarkt is wel verantwoordelijk voor 15% van het nationale inkomen. Dat kan dus niet anders dan een demper opleveren voor de economische groei.

De overheid zou nog kunnen proberen tegen te sturen met versoepeling van de regels voor woningbezit, maar te verwachten valt dit niet omdat woningen nu al een belangrijk speculatieobject zijn voor rijkere Chinezen. Daar wil de regering in Beijing nou net van af. 

2. Consumentenvertrouwen

Het vertrouwen van Chinese consumenten is sinds het begin van Covid-19 nooit helemaal hersteld. Er waren ook geen grote steunpakketten zoals in Europa of de VS. Vooral mensen met een laag inkomen zijn voorzichtig met hun uitgaven, mede vanwege de magere inkomensontwikkeling. 

De werkgelegenheid ligt ondertussen nog altijd onder het niveau van voor corona. Vooral de opklimmende jeugdwerkloosheid baart zorgen. Bij de hogere inkomensklassen valt af te wachten wat de gevolgen zijn van hogere belastingen.

Dat alles heeft nog niet geleid tot lagere detailhandelsverkopen, maar de groei vlakt wel steeds verder af. Dat is negatief voor de economische groei.

Zware industrie

Het dreigende faillissement van Evergrande en andere ontwikkelaars heeft ook gevolgen voor andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de staalindustrie, de mijnbouw en de cement- en bouwindustrie.

Minder projecten, betekent minder vraag naar bouwvakkers en -materialen. Dat betekent overcapaciteit bij toeleveranciers. Dat kan niet anders dan drukken op de groei.

Tegenmaatregel van de overheid

De overheid zal niet weerloos toekijken hoe de economische groei wegzakt richting het nulpunt. De overheid kan bijvoorbeeld de centrale bank opdracht geven de rente te verlagen. Het belangrijkste rentetarief van de Bank of China is 4%, wat hoog is in vergelijking tot andere landen. Daar zit volgens Green ruimte, maar heel groot is die niet.

Zoals gezegd, ten eerste wil de overheid vermijden dat rijke mensen worden geprikkeld om meer en duurdere huizen te kopen.

Ten tweede is de rest van de wereld voorzichtig begonnen met het verkrappen van het monetaire beleid. Dat betekent hogere rentestanden en een verhoogd risico dat beleggers hun kapitaal verplaatsen van China naar landen met hogere rentes.

Ten derde kan de overheid zelf in de bres springen met hogere uitgaven, maar ook hier is de spoeling dun met een staatsschuld van boven de 100%.

Lange of korte termijn?

Tenslotte is het de vraag in hoeverre de groei van 5% heilig is voor president Xi. Green denkt dat hij andere dingen belangrijker vindt.

Als China iets goed kan, dan is het plannen voor de lange termijn. Het ultieme doel van Xi is niet een paar procent meer groei op de korte termijn. Wat hij wil is dat China over 10-20 jaar een dominante speler is op het gebied van elektrische auto’s, halfgeleiders, wapens en milieutechnologie.

Green: “Ik denk dat de regering bereid is om pijn te lijden op de korte termijn als dat de vooruitzichten op de lange termijn verbetert.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen