Nieuws

Wel of niet uit de olie?

Hoe wenselijk is het dat beleggers, in navolging van het ABP, de fossiele energiesector uitsluiten? Mary Pieterse-Bloem van Rabobank, Bob Homan van ING, Hans Stegeman van Triodos IM en Renco van Schie van Valuedge geven hun mening.

Oliemaatschappijen zijn probleem én oplossing

Mary Pieterse-Bloem, hoofd Investment Office van Rabobank: “Dat het ABP onlangs besloot om niet langer in Shell te beleggen, had mede te maken met het feit dat het pensioenfonds geen fiducie meer had dat engagement nog iets zou opleveren. Wij zitten aan de andere kant van die mening. Wij geloven dat er met engagement betere resultaten kunnen worden behaald dan door fossiele energiebedrijven klakkeloos uit de portefeuille te kieperen. Zo zijn de grote oliemaatschappijen volgens ons onderdeel van het probleem máár ook van de oplossing. Zij hebben niet alleen het geld maar ook de knappe koppen. Die zijn beiden nodig om de energietransitie te bewerkstelligen.”

“Een aantal zaken sluiten we wel uit. Zo steunen wij geen booracties in de Arctics, net als investeringen in kolenmijnen. Onze portefeuille heeft een 30% lagere CO2-voetafdruk dan de brede markt. Shell & Co hebben we mede daarom onderwogen. Daarbij speelt mee dat wij denken dat bedrijven die achterlopen in duurzame energie op termijn slechter zullen renderen. Desondanks geloven we niet dat olie-aandelen de nieuwe sin stocks zullen worden, want helaas is fossiel nog geruime tijd nodig om aan de groeiende energiebehoefte te voldoen.”

“Wat betreft engagement willen wij de dialoog met de fossiele energiesector meer aanscherpen, waarbij wij consequenties zullen verbinden aan te weinig voortgang. Dat is wel het gevolg van de stap van het ABP. Tegelijkertijd zie je ook dat Shell extra gaat investeren in duurzame energie. Ook dat kan een gevolg zijn van de stap die het ABP heeft gezet.”

"Er is een reëel risico dat olie-assets op termijn stranded raken"

Bob Homan, hoofd Investment Office van ING: 'Vanuit het standpunt van klimaatontwrichting moeten bedrijven hun bijdrage te leveren aan de vermindering van die ontwrichting. Zo zullen oliebedrijven schonere processen en bovenal schonere producten moeten creëren. Beleggers kunnen dat op verschillende manieren stimuleren, direct en indirect. Indirect is door de beïnvloeding van de publieke opinie. Zo is ING een voorstander van een goede prijs op CO2. Direct kan door strategisch te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, engagement te voeren met bedrijven over het onderwerp, of de financieringslasten van bedrijven te verhogen door divestment."

Bob Homan van ING Investment Office

"Je kunt dit zien als drie losse methoden, maar in principe zijn ze complementair. Het helpt door het gesprek aan te gaan en druk te zetten door tegen te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen maar ook door posities te verkopen. De stap die het ABP heeft gemaakt door te kiezen voor divestment helpt andere beleggers in de gesprekken met de oliesector, want divestment blijkt een reële optie"

"Binnen een duurzame portefeuille past een belegging in de oliesector niet. In een traditionele of bewuste portefeuille is daar nog wel plaats voor. Er is wel een reëel risico dat olie-assets op termijn stranded raken. In dat geval zal de waarde van de oliebedrijven die niet meebewegen in de stap naar schonere producten richting nul gaan. Hier houden we uiteraard rekening mee bij de selectie van beleggingen in de energiesector."

"In een duurzame wereld past fossiel niet"

Hans Stegeman, hoofeconoom van Triodos Investment Management: "De stap die het ABP heeft gezet is een duidelijk signaal. Het is een signaal over de verandering die klanten en deelnemers verwachten ten aanzien van de verantwoordelijkheid die de financiële sector neemt voor verduurzaming. Dat ABP toch vrij plots besloot uit fossiel te stappen is ook een bewijs van het feit dat dit prima kan als grote belegger. Het argument tot nu toe was dat spreiding nodig was om een adequaat rendement te behalen. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn."

Hans Stegeman van Triodos IM

"Bij Triodos hebben we al lang geleden afscheid genomen van fossiel. In een duurzame wereld past dat niet. Natuurlijk, er is plaats voor investeerders die investeren in fossiele bedrijven en daarmee kunnen bijdragen aan verandering door in dialoog te gaan. Zeker als het investeerders betreft met grote posities en daarmee invloed, zoals een ABP of andere pensioenfondsen. Zolang de insteek van engagement maar niet gebruikt wordt als schaamlap om niets te hoeven te veranderen in het beleggingsbeleid."

"Een serieus engagement-programma is er eentje met duidelijke doelstellingen én met een duidelijk eindpunt: als de doelstellingen niet worden gehaald heeft engagement geen zin meer en is er dus ook geen enkele reden voor een duurzame belegger om nog te investeren in zo’n bedrijf. Als je kijkt naar wat ABP met hun invloed heeft gedaan om de fossiele sector te verduurzamen, dan is dat in mijn beleving te beperkt geweest. Zo hebben ze bij mijn weten nooit meegestemd met de klimaatresoluties van Follow This. Een gemiste kans."

"Te snel afschalen van de fossiele energiesector riskeert sterke prijsstijgingen"

Renco van Schie, CIO van Valuedge: "De afgelopen maanden hebben de sterk gestegen olie- en gasprijzen laten zien hoe afhankelijk we nog steeds zijn van fossiele brandstoffen. De energietransitie kost gewoon tijd. Beleggers spelen een belangrijke rol bij deze transitie, omdat zij het kapitaal verschaffen waarmee investeringen worden gedaan en (duurzame) energie-capaciteit wordt opgebouwd."

Renco van Schie van Valuedge

"Te snel afschalen in de fossiele energiesector riskeert sterke prijsstijgingen in olie en gas, die de inflatie verder opdrijven. Te langzaam ombuigen brengt meer schade aan het klimaat toe. Terwijl er veel maatschappelijke steun is voor de overgang naar duurzame energie is er minder begrip voor hoge energierekeningen en pensioenen die niet (volledig) gecorrigeerd worden voor hoge inflatie."

"Het is dus cruciaal dat de transitie goed gemanaged wordt en dat alle partijen die erbij betrokken zijn (beleggers, de energiesector, overheden) goed samenwerken. Een opstelling als actieve stakeholder is daarom in mijn ogen veel wenselijker dan het bij voorbaat uitsluiten van elke vorm van belegging in de fossiele energiesector. Met deze houding zal de transitie zonder al te grote schokken vorm krijgen."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie