Nieuws

ESG drukt volatiliteit IPO's

Aandelen van bedrijven die bij hun beursgang meer informatie geven over hun ESG-prestaties zijn minder volatiel op de eerste handelsdag, geven hogere rendementen op de lange termijn en presteren beter op ESG-gebied.

Vooral bij hippe internetbedrijven komt het vaak voor. Als ze naar de beurs worden gebracht, schiet de koers op de eerste handelsdag met soms tientallen procenten omhoog.

Dat is leuk voor een stuk in de krant, maar onwenselijk voor de andere stakeholders, zegt Larry Swedroe, hoofd onderzoek en oprichter van Buckingham Strategic Wealth.

  • Ten eerste duidt het erop dat de informatie voorafgaand aan de IPO onvoldoende was.
  • Het bedrijf dat naar de beurs gaat, had blijkbaar meer kunnen vragen voor de aandelen.
  • Nieuwe aandeelhouders zijn in het nadeel ten opzichte van oude aandeelhouders.
  • Uit historisch onderzoek blijkt dat resultaten op de lange termijn van aandelen met veel volatiliteit op de eerste handelsdag gemiddeld slechter zijn dan van IPO’s die rustig verlopen.

ESG

Gelukkig is er verbetering in zicht, zegt Swedroe. Volgens hem is er steeds meer bewijs dat ESG-criteria niet alleen helpen de planeet gezond te maken. Nee, de ESG-criteria helpen ook IPO’s rustiger te laten verlopen. 

Swedroe wijst op een studie van Alessandro Fenili en Carlo Raimondo van de Universiteit van Lugano. Zij hebben 783 Amerikaanse IPO’s  tussen 2012 en 2019 uit verschillende sectoren onderzocht. 

Bij de IPO’s werd gekeken naar hoeveel informatie er in het prospectus stond over ESG-factoren. Wat bleek: hoe meer informatie, des te minder volatiel verliep de beursgangdag.

Combinatie van factoren

Vooral de combinatie van ESG-factoren is belangrijk, zo blijkt uit het onderzoek. Als er heel veel informatie beschikbaar is over de factor E van milieu, maar niks over de S (sociaal) en G (goed bestuur) dan is de kans op een volatiele beursgang nog altijd groot.

Maar als alle factoren gelijk belicht worden, dan daalt de volatiliteit en zijn de rendementen op de lange termijn beter.  

Fenili en Raimondo concluderen: “Steeds meer beleggers gebruiken ESG-criteria om een inschatting te kunnen maken over de te verwachten rendementen bij een beursintroductie, ook omdat ze willen vermijden te investeren in niet-duurzame bedrijven.”

De onderzoekers vervolgen: “Het publiceren van ESG-informatie zorgt voor minder informatie-ongelijkheid, wat een positief effect heeft op de financiële prestaties van bedrijven. Verder zorgt de ESG-informatie ervoor dat beleggers de toekomst van een bedrijf beter kunnen inschatten.”

Impact en hoger rendement

Het mes snijdt dus aan twee kanten. Ten eerste is er minder volatiliteit bij de IPO en zijn de resultaten op de lange termijn over het algemeen beter.

Ten tweede is er sprake van een positief effect op het gedrag van bedrijven. Hoe groter de verplichting is om ESG-informatie te geven, des te duurzamer worden bedrijven op termijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen