Nieuws

Te weinig diversiteit in markt voor green bonds

De markt voor groene obligaties groeit als kool. Zowel overheden als bedrijven geven nieuwe, groene obligaties uit. Maar voor beleggers is er qua bedrijfsobligaties nog te weinig keus.

De markt voor groene kwaliteitsobligaties stijgt in een razendsnel tempo en heeft inmiddels een omvang bereikt van wereldwijd 400 miljard euro, tegenover 50 miljard euro in 2016.

Hiermee bepalen de investment grade green bonds nu ruim 3% van het gehele investment grade universum.

De verdeling tussen overheids- en bedrijfsobligaties verschilt volgens analisten van Achmea Investment Management niet veel van andere soortegelijke leningen. Maar bij de bedrijfsobligaties is er een sectorale onevenwichtigheid.

Nuts- en banksector

Twee sectoren springen er daar uit: nutsbedrijven en banken. Samen vertegenwoordigen zij 80% van de markt, terwijl dat in de reguliere markt slechts 35% is. Achmea ziet met name een tekort aan industriële en consument georiënteerde bedrijven binnen het groene obligatie-universum.

Dat is ook de reden waarom de vermogensbeheerder het onwenselijk vindt als beleggers volledig overgaan op groene obligaties. Dat zou het risicoprofiel aanzienlijk verslechteren en een suboptimale portefeuille opleveren.

Er zijn wel kleine tekenen van verbetering. Zo zijn er enkele autobedrijven naar de markt gekomen met groene leningen. Voor deze bedrijven geldt dat zij de green bonds kunnen gebruiken om de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s te financieren. Het Achmea IM Green Bond Fund belegt onder meer in groene obligaties van het Duitse Daimler.

Voorwaarden hindernis

Toch lijkt het voor veel bedrijven lastig om investeringen te ontwikkelen die voldoen aan de voorwaarden van een green bond-emissie. Apple haalde bijvoorbeeld twee miljard euro op in 2019, maar een jaar later was daar slechts 15% van besteed. Dit geld werd vooral uitgegeven aan de opwekking van duurzame energie.

Recentelijk kwam ook het Amerikaanse Mondelez, producent van levensmiddelen, met een green bond-emissie. Mondelez wil met de opbrengsten onder andere de inkoop van duurzame ingrediënten financieren. Daarnaast komen ook duurzaam gebruik van water, reductie van afvalproductie en duurzaam transport in aanmerking voor financiering. 

Er zijn echter veel vragen over het raamwerk van deze groene lening. Zo is het niet duidelijk wat de exacte impact is van de inkoop van duurzame producten. Ook is de allocatie van middelen naar diverse activiteiten onvoldoende toegelicht. 

Algemene vooruitzichten

De algemene vooruitzichten voor green bonds verschillen volgens Achmea verder weinig van andere obligaties. Het beeld wordt bepaald door zorgen over een oplopende inflatie en de reactie daarop van centrale banken.

Het renteverschil - de spread - tussen groene obligaties en de rest van de markt is in het derde kwartaal nauwelijks veranderd.

Op sectorbasis waren er kleine verschillen. Groene obligaties van banken, verzekeraars en vastgoed deden het goed, terwijl nutsbedrijven als gevolg van het voortdurende aanbod van nieuwe, groene obligaties achterbleven.

Vierde kwartaal meer emissies 

Bij de nieuwe emissies rekent Achmea op meer activiteit in het vierde kwartaal na een vrij tamme zomer.

In het derde kwartaal groeide het aantal issues in de euro green bonds index met slechts 31. Dat is in aantal een kleinere aanwas dan in het tweede kwartaal (58). Ook in nominale waarde was de groei minder sterk.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen