Nieuws

Verduurzaming financiële sector op dreef

Zo'n 89% van de financiële instellingen, die deel uitmaken van het Klimaatcommitment, hebben de CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen in kaart gebracht, aldus DUFAS.

Daarnaast heeft 51% van de ondertekenaars actieplannen opgesteld om bij te dragen aan het akkoord van Parijs. Iets meer dan de helft loopt dus vooruit en voert sneller de gemaakte afspraken in het Klimaatcommitment uit, zo schrijft DUFAS in een persbericht hierover.

"Dat blijkt uit een door KPMG opgestelde voortgangsrapportage die het ministerie van financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd."

DUFAS:"Door het in kaart brengen van het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen kunnen de instellingen met concrete actieplannen (uiterlijk in 2022 klaar) hun CO2-reductiedoelstellingen uitvoeren. Denk aan de financiering van energiebesparende projecten, engagementtrajecten met bedrijven om ze aan te zetten tot verduurzaming en/of het afstoten van investeringen in ondernemingen die onvoldoende doen om de doelen van Parijs te halen."

"Ook wordt er gewerkt aan een gezamenlijke visie voor een model actieplan, mede op basis van al bestaande (goede) voorbeelden. En om tot slot de uitkomsten van de impactmetingen onderling goed te kunnen vergelijken, worden de gebruikte meetmethoden meer met elkaar in lijn gebracht."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen