Nieuws

CO2-prijzen stabiliseren

Voorafgaand aan de Klimaattop in Glasgow, lijkt het alsof partijen winst nemen op hun (speculatieve) posities in EU ETS / CO2-rechten, schrijft Hans van Cleef van ABN Amro.

"De stijging van het gebruik van steenkoolcentrales ten opzichte van gascentrales zorgt juist meer vraag naar EU ETS rechten en zou de prijs verder moeten opdrijven. Dat is niet vreemd aangezien een steenkoolcentrale meer CO2 uitstoot dan een gasgestookte centrale," zo valt te lezen in de Elektriciteitsmonitor van ABN Amro

"Toch is de prijs de laatste weken gestabiliseerd en blijkt de afgelopen weken zelfs iets te dalen. Dit zou te maken kunnen hebben met het vertrouwen in de Fit-for-55-plannen en de houdbaarheid of noodzakelijkheid daarvan nu andere landen ook hun klimaatplannen bekend maken."

"Het valt op dat het aantal openstaande long posities (speculeren op prijsstijgingen) de laatste weken weer zijn afgenomen. Dit is een van de redenen voor de recente prijsdaling."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's