Nieuws

Ruim baan voor beleggen in treinen

DWS, de vermogensbeheerpoot van Deutsche Bank, breekt een lans voor het beleggen in zoiets ouderwets als ... treinen. Net als Warren Buffett overigens.

Het spoor speelt een belangrijke rol in het CO2-vrij maken van de wereldeconomie. Vervuilende treinen moeten worden vervangen. DWS verwacht dat de leasemarkt voor rollend materieel de komende tien jaar hard groeit en heeft hierover een rapport geschreven.

Groeimarkt

Beleggers kunnen inspelen op het beleid van nationale overheden om het vrachtvervoer meer per spoor te laten plaatsvinden en de verwachting dat de markt van passagiersvervoer verder wordt geprivatiseerd.

Volgens DWS gaan beleggers een cruciale rol spelen bij het overbruggen van de bestaande financieringskloof. Er is namelijk veel privaat geld nodig om de verouderende vloot van rollend materieel te vervangen en CO2-vrij te maken. Met investeringen kunnen ze ook de verwachte uitbreiding van capaciteit verwezenlijken.

De wereldwijde treinmarkt

Hoge toetredingsdrempels

Investeren in rollend materieel kent voor beleggers wel vrij hoge toetredingsdrempels. Toch is er vanuit institutionele beleggers een groeiende belangstelling voor het investeren in leaseplatforms, zo weet DWS. "In het verleden hebben core-infrastructuurbeleggers zich gericht op gereguleerde leasediensten voor rollend materieel voor passagiersvervoer, gesteund door langetermijncontracten en indexering van kasstromen aan de inflatie. "

Core plus-strategieën die zich richten op het verwerven van belangen in leaseplatforms voor goederenvervoertreinen en locomotieven mogen zich, mede als gevolg van de jacht naar vergroening, op meer aandacht verheugen, aldus de experts van DWS.

Treinliefhebber Buffett

DWS staat niet alleen in zijn positieve oordeel over de treinbusiness. Warren Buffett deed op het dieptepunt van de kredietcrisis in 2009 voor het beleggingsvehikel Berkshire Hathaway de grootste belegging ooit door de Amerikaanse spoorwegmaatschappij Burlington Northern Santa Fe te kopen. Buffett noemt deze treinbelegging een van de vier juwelen in de portefeuille.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie