Nieuws

AI brengt orde in de klimaatchaos

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer schade, zowel materieel als immaterieel. Er zijn inmiddels zoveel data over natuurcatastrofes dat wetenschappers door de bomen het bos niet meer zien. Kunstmatige intelligentie biedt oplossing.

Natuurrampen zijn een populair filmgenre. Er slaat een komeet in, een aardbeving legt Los Angels in puin, of de temperatuur daalt plotseling met tientallen graden. In films komen (en gaan) de rampen meestal pijlsnel. Bij de opwarming van de aarde gaat het allemaal wat langzamer.

Elk jaar zijn er iets meer bosbranden en minder gletsjers. De temperatuur stijgt, maar niet dramatisch. Er zijn dieren en planten die zich aanpassen, maar de lijst met bedreigde soorten wordt wel steeds langer.

Er zijn wereldwijd ontzettend veel studies over de gevolgen van klimaatverandering. Het zijn er zoveel dat het lastig is om het overzicht te behouden. Een groep internationale wetenschappers heeft daar nu een oplossing voor gevonden. Ze hebben met kunstmatige intelligentie (AI) computers aangeleerd om wetenschappelijke klimaatstudies te identificeren, evalueren en samen te vatten.

De studie is gepubliceerd in het blad Nature onder de titel How AI is helping the natural sciences.

Ruim 100.000 studies

Het algoritme is inmiddels gevoed met miljoenen data uit zowel regionale als mondiale studies. In totaal zijn er ruim 102.000 rapporten bestudeerd, wat ook weer nieuwe informatie oplevert.

Zo stellen de onderzoekers op basis van de gebalde informatie vast dat de effecten van global warming inmiddels zichtbaar zijn op 80% van het landoppervlak, waar 85% van de wereldbevolking woont.

Wereldkaart

Het team van onderzoekers werd geleid door Max Callaghan van het Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlijn. 

Het AI-programma kijkt ook naar welke regio's het meest betroffen zijn. Daardoor was het mogelijk een wereldkaart te maken waarop goed te zien is waar de effecten van klimaatverandering het grootst zijn en het best gedocumenteerd.

Conclusie: “Het merendeel van de wereldbevolking leeft in gebieden waar temperatuur- en/of neerslagtrends in ieder geval deels veroorzaakt zijn door menselijk handelen”.

Voor beleggers bevat de wereldkaart waarschijnlijk ook veel nuttige informatie. Zo kan er een betere analyse worden gemaakt van regionale risico's en kansen.  

Witte vlekken

Wat het onderzoek verder uitwijst, is dat er nog veel witte vlekken zijn van regio’s waar meer onderzoek nodig is. Het gaat dan met name om arme landen in Afrika en Zuid-Amerika.

Op de wereldkaart lijkt het alsof er in deze arme regio's minder rampen zijn, maar dat komt waarschijnlijk doordat er minder onderzoek heeft plaatsgevonden en dus ook minder informatie beschikbaar is.

De komende maand zal er extra veel belangstelling bestaan voor de klimaatcrisis en klimaatbeleid. Dat komt omdat in het Schotse Glasgow de grote internationale "Climate Change Conference" wordt gehouden, COP26.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen