Nieuws

9,9% rendement per jaar moet wel kunnen

Opmerkelijk; de meest optimistische en de meest risicobereide particuliere beleggers wereldwijd hebben een Nederlands paspoort. Dat concludeert Schroders op basis van een grote enquête. Wat komt daar nog meer uit?

"De grote onzekerheid tijdens de pandemie heeft impact op Nederlandse beleggers gehad. Nederlanders hechten nu nog meer belang aan sparen en financieel welzijn en doen hun reputatie van zuinigheid weer eer aan. Dat is waarschijnlijk de blijvende erfenis van de pandemie op het gedrag van Nederlandse beleggers." Dat concludeert Schroders op basis van de nieuwste Global Investor Study 2021. 

Volgens dit onderzoek, waaraan meer dan 23.000 mensen uit 32 landen hebben meegedaan, zijn Nederlanders door de pandemie meer tijd gaan besteden aan hun financiën en is hun spaardrift weer helemaal terug.

Bijna de helft van de Nederlandse beleggers (46%) heeft in 2020 meer gespaard en/of belegd dan ze van plan waren. Daarmee steken ze met kop en schouders uit boven Europese (38%) en wereldwijde beleggers (32%). Vooral de jongste beleggers (57%), tussen 18 en 22 jaar oud, zeggen van plan te zijn ook in de toekomst meer te sparen en te beleggen,  aldus Schroders.

Beleggersvertrouwen hoger dan ooit

Ondanks de onzekerheid is het beleggersvertrouwen voor de komende vijf jaar in Nederland hoger dan ooit. De gemiddelde rendementsverwachting bedraagt maar liefst 9,9%. "Vooral de oudere leeftijdsgroepen zijn optimistisch gestemd, aangevoerd door de groep tussen 42-54 jaar, die een rendement van meer dan 11% verwacht."

"Vooral de oudere leeftijdsgroepen zijn optimistisch gestemd"

De verwachte rendementen zijn veel hoger dan het historische gemiddelde van rond de 8% en meer dan wat professionele beleggers verwachten. Hogere rentes en hoge waarderingen maken hen juist voorzichtiger.

Robeco bijvoorbeeld rekent in de recente vijfjaarsoutlook op een jaarrendement van maximaal 4,25% per jaar voor aandelen uit de volwassen markten. Voor aandelen uit de opkomende wereld ligt de rendementsverwachting nog iets lager. 

Hoe meer risico, hoe beter

In het aankomende jaar zeggen Nederlandse beleggers meer risico's te willen nemen dan de gemiddelde Europese en wereldwijde belegger. Risico nemen betekent in dit geval het kopen van aandelen en fondsen in niches. De lage rentestanden zijn volgens Schroders de belangrijkste reden om deze risico's aan te gaan. 

De grote bereidheid van Nederlanders om in activa met een hoog risico te beleggen, werkt overigens ook door naar de meer speculatieve delen van de markt. Zo overweegt 40% van de Nederlandse ondervraagden serieus in cryptovaluta te beleggen, wat een aanzienlijk hoger percentage is dan in andere Europese landen.

"Alleen in Azië en Zuid-Amerika zijn beleggers nog sterker geneigd voor deze speculatieve beleggingen te kiezen."

"40% van de Nederlandse ondervraagden overweegt serieus in cryptovaluta te beleggen"

Pensioenteleurstelling

De impact van de pandemie in Nederland wordt nog duidelijker zichtbaar in de pensioenvoorziening die mensen willen opbouwen. Zo'n 60% van de nog niet gepensioneerden willen meer sparen voor hun pensioen. Daarbij verwacht een groot deel ook nog eens later met pensioen te gaan.

"42% van de niet-gepensioneerden verwacht nu dat ze later met pensioen zullen gaan dan ze vóór de pandemie dachten, 24% denkt dat het op dezelfde leeftijd zal zijn, en 34% denkt juist eerder te zullen stoppen met werken. Van de reeds gepensioneerde Nederlanders gaf 82% aan dat ze wilden dat ze een iets tot veel meer voor hun pensioen hadden gespaard.

Nu nog duurzamer

Uit de Global Investor Study 2021 blijkt verder dat 51% van de Nederlanders sociale vraagstukken en milieuproblemen nu belangrijker of veel belangrijker vindt dan vóór de pandemie. Het gevolg is dat 49% van de Nederlanders positief staat tegenover de overstap naar een duurzame portefeuille, mits het risiconiveau en de spreiding gelijk kunnen blijven.

Het is vooral de brede milieu-impact van duurzame fondsen die Nederlanders aanspreekt (49%). De kans op een hoger rendement trekt 36% van de Nederlanders aan, en 34% gaat het vooral om de maatschappelijke bijdrage.

"49% van de Nederlanders staat positief tegenover de overstap naar een duurzame portefeuille"

Schroders: "Impact is een motiverende factor, maar Nederlandse beleggers willen bewijs zien dat duurzame beleggingen hoger rendement opleveren voordat ze er meer geld in steken." Bijna de helft (46%) geeft aan dat cijfers of andere gegevens die aantonen dat duurzaam beleggen beter resultaat oplevert, hen zouden motiveren hun duurzame beleggingen uit te breiden.

Een andere vraag was welke incidenten voor mensen reden zouden zijn hun beleggingen terug te trekken. 60% denkt hierbij aan een milieuramp (zoals een olielek of emissieschandaal). Een financieel/boekhoudkundig schandaal of mensenrechtenschandaal zou voor respectievelijk 58% en 57% van de Nederlanders reden zijn om hun geld terug te trekken uit een fonds dat in het betrokken bedrijf belegt.

Werk aan de winkel

Pieter Dalderop, General Director Benelux bij Schroders, ten slotte: "Er is ook duidelijk nog heel wat werk aan de winkel om beleggers ervan te overtuigen dat duurzaam beleggen niet ten koste van het rendement hoeft te gaan. Sterker nog, duurzame waarde creatie is in onze ogen een voorwaarde om de groeiende maatschappelijke en milieu-uitdagingen het hoofd te kunnen bieden."

"De afgelopen achttien maanden hebben ons geleerd dat de toekomst moeilijk te voorspellen blijft, en beleggers zijn het meeste gebaat bij een evenwichtige, consistente en geduldige beleggingsaanpak, gericht op realistische doelen op lange termijn."

Pieter Dalderop van Schroders


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie