Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Stop de bevolkingsgroei!

Het klinkt vreemd, maar juist een betere gezondheidszorg is volgens Pictet AM een van de beste manieren om de bevolkingsgroei af te remmen.

In 1954 woonden er 2,7 miljard mensen op de aarde. Dat aantal is gegroeid tot 7,8 miljard in 2020. De Verenigde Naties voorspellen dat de wereldbevolking rond 2100 een piek bereikt van ongeveer elf miljard aardbewoners. Dat heeft consequenties. De vraag naar grondstoffen neemt toe naarmate er meer mensen zijn en de gemiddelde levensstandaard toeneemt. Dat geldt ook voor de hoeveelheid afvalstoffen. We vragen simpelweg te veel van onze planeet.

Om te berekenen hoe ver we de grens overgaan, wordt jaarlijks een Earth Overshoot Day bepaald. Dat is de dag waarop we collectief evenveel van de natuur hebben verbruikt, als dat de aarde in één jaar kan vernieuwen. In 1970 viel Earth Overshoot Day nog op 29 december. Vorig jaar was het al 'feest' op 22 augustus.

Door de groeiende welvaart wordt het een flinke uitdaging om te voorkomen dat Earth Overshoot Day nog verder naar voren schuift. Want als het welvaartsniveau in een land toeneemt, stijgt ook het grondstoffengebruik. Dat geldt bijvoorbeeld voor Nederland, dat een volwassen, ontwikkelde economie heeft. Daar was het op 3 mei al Earth Overshoot Day. Het kan overigens nog erger, want in Qatar viel die dag al op 11 februari.

Evenwicht is nog ver weg

Hoewel we als mensheid al langere tijd de draagkracht van de aarde overschrijden, lijkt er voorlopig niets te zijn dat de groei van de wereldbevolking kan stoppen. In een natuurlijk evenwicht schommelt de omvang van een specifieke soort rondom de draagkracht van de leefomgeving. Dat geldt voor ons blijkbaar niet.

Dankzij onze inventiviteit slagen we erin om knelpunten zoals bijvoorbeeld de voedselvoorziening slim te omzeilen. De opbrengst van een hectare tarwe is sinds de Tweede Wereldoorlog omhoog geschoten van twee à 2,5 naar meer dan zes ton als gevolg van allerlei landbouwinnovaties.

Door de opkomst van nieuwe technieken, zoals irrigatie op basis van kunstmatige intelligentie en landbouwdrones voor het verzamelen van data, gewasbesproeiing en zaaien, kan de oogstopbrengst ook in de toekomst blijven stijgen.

De bedrijven achter deze innovaties vormen het beleggingsuniversum van de Nutrition-strategie van Pictet. Deze aanpak focust op de kansen die er liggen bij het verder verbeteren van de hele voedselketen. Behalve bedrijven met slimme landbouwinnovaties, zijn dat bijvoorbeeld ook ondernemingen die verspilling tegengaan.

Demografische transitie

Gelukkig komt er een moment dat de wereldbevolking niet langer groeit. Een van de gevolgen van de verbeterende levensstandaard en vooral een lagere kindersterfte is dat het geboortecijfer daalt. Neem Japan. In 1975 had een gemiddeld Japans gezin twee kinderen.

Dat waren er 75 jaar eerder nog vier tot zes. Die krimpende gezinsomvang heeft ertoe geleid dat het inwoneraantal van Japan tegenwoordig heel langzaam afneemt. Achter de stevige toename van de levensverwachting, gaat meer schuil dan een meer betrouwbare voedselvoorziening.

Medicijnmakers en vaccinontwikkelaars spelen een sleutelrol bij het terugdringen van kindersterfte en het bestrijden van allerlei ernstige of zelfs levensbedreigende ziektes. Dit is het beleggingsuniversum van de Health-strategie van Pictet. De bedrijven die een doorslaggevende rol spelen bij het verlengen van de levensverwachting, dragen eraan bij dat het omslagpunt voor de wereldbevolking eerder bereikt wordt dan organisaties zoals de Verenigde Naties nu inschatten.

Lees het uitgebreidere artikel van Pictet AM

Lees meer

Assetallocatie