Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Gasflatie raakt bedrijfsobligaties niet

Beleggers in bedrijfsobligaties hoeven volgens beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank de hoge energieprijzen niet te vrezen. De high yield-obligatiemarkt zou er zelfs van kunnen profiteren.

"Hoewel hogere energieprijzen zonder meer bedrijven doen omvallen, zijn het juist de bedrijven zonder een sterk financieel fundament, die geen toegang tot de kapitaalmarkt hebben. Zo waren de negen energie-aanbieders in het VK die de afgelopen maand zijn gefailleerd niet of onvoldoende gehedged, simpelweg omdat ze de financiële armslag niet hadden om een hedgecontract aan te gaan. Nutsbedrijven als Centrica, die wel hybride obligaties hebben uitstaan, profiteren van het wegvallen van kleine aanbieders.

In het segment van de high yield-obligaties is de hogere energieprijs juist een opsteker, omdat die sector de meeste kwetsbare energiebedrijven bevat. Daarmee leidt de stijging van de energieprijzen eerder tot lagere verwachte kredietverliezen dan dat het de vrees voor hogere kredietverliezen aanwakkert.

Dat neemt niet weg dat de vooruitzichten voor high yield niet verbeteren. Weliswaar zijn de verwachte kredietverliezen bijzonder laag en geven de kredietbeoordelaars steeds hogere ratings af, omdat de bedrijfsbalansen alom verbeteren, maar met de historisch lage rente op dit type obligaties is veel van het goede nieuws al in de koersen verwerkt."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen