Nieuws

Kansrijk: Obligatiebeleggen in Afrika

Afrika heeft een jonge snelgroeiende, stedelijke bevolking met een steeds hoger opleidingsniveau. Dat biedt kansen voor obligatiebeleggers, bijvoorbeeld via eurobonds.

NN Investment Partners (NNIP) heeft hooggespannen verwachtingen van Afrikaanse obligaties. De Nederlandse vermogensbeheerder heeft oud-directeur Ton Dietz van het African Studies Centre Leiden gevraagd te helpen bij de selectie.

De emeritus-hoogleraar is een autoriteit op het gebied van Afrika en hij deelt het optimisme, zo blijkt uit het uitgebreide rapport African bond markets: investing in economic transformation.

Er zijn volgens Dietz drie dominante thema’s die de groei stimuleren: een jonge snelgroeiende bevolking, urbanisatie en innovatie. Daarnaast is Afrika rijk aan grondstoffen en worden de financiële markten steeds professioneler.

Demografie en urbanisatie

Om met de bevolking te beginnen. Een snelgroeiende bevolking is niet per definitie positief. Sterker, in Afrika was het lange tijd eerder een probleem dan een kans omdat er domweg geen werk was. Maar volgens Dietz verandert dat. De urbanisatie draagt daaraan bij en ook het feit dat andere regio's in de wereld steeds ouder worden.

De huidige verwachting is dat de stedelijke bevolking in Afrika tussen 2020 en 2050 zal groeien van 500 miljoen tot bijna 1,4 miljard mensen. Dat heeft gevolgen voor het platteland, waar de landbouw steeds professioneler wordt.

Keuterboeren worden exporteurs. Afrika wordt een leverancier van voedsel, drank, energie, water, hout en vele andere commerciële goederen ook om de vraag vanuit de eigen steden te bevredigen. 

Urbanisatie gaat verder gepaard met ingrijpende veranderingen in de dienstensector met name op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en financiën. De opkomst van een groeiende middenklasse verhoogt de druk op regeringen om bureaucratie en corruptie te beperken.

Innovatie

Afrika staat misschien niet bekend als het meest innovatieve continent, maar dat betekent juist dat er een wereld te winnen valt, denkt Dietz.

Met de verstedelijking neemt de onderwijsgraad toe. Jongeren hebben tegenwoordig de beschikking over internet en mobiele telefoons. Het is bovendien makkelijker om leningen af te sluiten. Het zijn gunstige voorwaarden voor een Afrikaanse jeugd met een enorme drive om het beter te doen en hebben dan hun ouders.

Eurobonds

NNIP denkt dat eurobonds een goede manier zijn om een eerste teen in het Afrikaanse water te steken. Het grote voordeel van euro-obligaties is dat het valutarisico beperkt is. De markt wordt bovendien steeds dieper, waardoor risico’s beter gespreid kunnen worden.

Volgens NNIP was het aantal landen met tenminste 110 miljard dollar aan eurobonds dit voorjaar opgelopen tot twintig. De grootste markten zijn Zuid-Afrika, Egypte, Nigeria en Ghana. Daarnaast komen Gabon, Ethiopië, Rwanda en Namibië snel op. De meest eurobonds zijn overigens nu nog gedenomineerd in dollars.

Grote investeringsbehoefte

Volgens Marcin Adamczyk, hoofd Emerging Market Debt bij NNIP, is de financieringsbehoefte enorm. Het is uiteraard wel belangrijk om goed op te letten of landen niet teveel schulden opnemen in verhouding tot hun bbp.

Adamczyk: “Gezien de relatief grote ontwikkelingsachterstand hebben Afrikaanse regeringen externe buitenlandse financieringsbronnen nodig om hun infrastructuur te verbeteren en hun groeipotentieel volledig te kunnen ontplooien."

"Volgens ons kunnen euro-obligaties een van die financieringsbronnen zijn, als ze onderdeel uitmaken van een duurzaam en verantwoord plan voor het beheer van de overheidsfinanciën,” zegt Marcin Adamczyk, hoofd Emerging Market Debt bij NNIP.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen