Nieuws

Robeco: Reken op magere rendementen

De verwachte rendementen houden niet over, schrijft Robeco in de nieuwste vijfjaars-outlook. Inflatie en de klimaatcrisis dreigen roet in het eten te gooien.

Hoewel de wereld nog maar net uit een grote crisis komt, kijkt Robeco met gematigd optimisme vooruit naar 2026, zo blijkt uit de nieuwste vijfjaars outlook, passend getiteld: Expected Returns 2022-2026: The Roasting Twenties - Things are heating up.

Robeco verwacht dat een door investeringen gestimuleerde productiviteitsstijging de gematigde groei van het bbp per hoofd van de bevolking de grote expansie in de periode 2009-2019 zal overtreffen.

Een andere reden voor Robeco om positief te zijn, heeft te maken met verdere technologische doorbraken.

Getemperd optimisme

Het optimisme van Robeco wordt echter getemperd. "De vraag of de inflatie van voorbijgaande aard zal zijn, dan wel op langere termijn zal spelen, betekent dat beleggers een open geest moeten bewaren ten aanzien van de vraag hoe het economische landschap zich de komende vijf jaar zou kunnen ontvouwen."

Een andere, misschien nog dwingender reden om het optimisme te temperen, is volgens Robeco het groeiende besef van de ernst van de klimaatcrisis. "De wereldwijde temperatuur zal tot 2040 stijgen tot ten minste 1,5°C boven het pre-industriële niveau, wat leidt tot meer extreme weersomstandigheden en grotere fysieke klimaatrisico's in ontwikkelde economieën."

Neem klimaatrisico's mee

Robeco verwacht daarom dat beleggers de komende vijf jaar in toenemende mate klimaatrisicofactoren zullen meenemen in hun asset-allocatiebeslissingen. Om hen daarbij te helpen, introduceert levert Robeco een diepgaande analyse van de manier waarop klimaatfactoren de waarderingen van beleggingscategorieën kunnen beïnvloeden.

"De samenstelling van beleggingscategorieën kan meer worden beïnvloed door klimaatverandering dan door verwachte rendementen, aangezien er in de toekomst meer aandelen en obligaties van groene bedrijven zullen worden uitgegeven. Opkomende aandelenmarkten en high yield-obligatiemarkten zijn veel koolstofintensiever dan ontwikkelde aandelenmarkten en investment grade obligatiemarkten, wat de koersen ervan de komende vijf jaar onder druk zal zetten."

Laurens Swinkels, onderzoeker bij Robeco, zegt hierover: "Hoewel 86% van de beleggers uit onze enquête denkt dat klimaatrisico in 2023 een belangrijk thema zal zijn in hun portefeuille, weerspiegelen regionale waarderingen nog niet de verschillende klimaatrisico's waaraan de verschillende regio's blootstaan."

Voorspelde rendementen

Welke rendementen kunnen beleggers de komende vijf jaar verwachten? Voor obligatiebeleggers blijft het sappelen. Euro-staatsobligaties gaan negatief renderen, net als staatsobligaties wereldwijd, mits gehedged. High yield-obligaties (ook gehedged) en obligaties opkomende markten bieden nog het meeste rendementspotentieel.

Traditioneel verwachten beleggingshuizen meer van aandelen uit opkomende landen dan uit volwassen landen, dit omdat de groei in de opkomende landen hoger ligt en de waarderingen veelal veel lager. Robeco breekt met deze traditie. Opmerkelijk is ook dat Robeco het meeste ziet in grondstoffen.

Het aanhouden van 100% cash is geen optie. Dat leidt naar verwachting elk jaar tot een verlies van 0,25%, waarbij de vermogensbelasting waarschijnlijk niet is meegenomen.

Tweesprong

Volgens Peter van der Welle, multi-assetstrateeg bij Robeco, staat de wereld anderhalf jaar na de uitbraak van Covid-19 op een tweesprong. "Te midden van herstellende economieën en technologische groei aan de ene kant en macro-economische onzekerheid en klimaatrisico's aan de andere kant denken wij dat de wereld zal overgaan naar een duurzamere economische expansie."

"Negatieve reële rentetarieven stimuleren een bovengemiddelde consumptie- en investeringsgroei in de ontwikkelde economieën, terwijl het verband tussen bedrijfs- en overheidsinvesteringen en de daaruit voortvloeiende productiviteitsgroei intact blijft, met positieve reële rendementen op investeringen die de reële lonen en de consumptiegroei ten goede komen. "


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen