Nieuws

Klimaatleiders hebben een streepje voor

Langetermijnbeleggers zullen ernstig rekening moeten houden met de klimaatdoelstellingen van bedrijven. Wie dat op orde heeft, en rekening houdt met de hele productieketen, geniet volgens de Britse vermogensbeheerder Schroders aanzienlijke concurrentievoordelen.

Overheden en bedrijven doen steeds meer om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Toch is het nog altijd veel te weinig, schrijft de Britse vermogensbeheerder Schoders in het rapport What makes a company a climate leader?

Volgens het eigen klimaatmodel stijgt bij de huidige plannen de temperatuur op de lange termijn met 3,4 graden Celsius, terwijl het doel 1,5°C tot 2°C is. Voor beleggers heeft dit meerdere consequenties.

Klimaat is niet alleen iets voor grote vervuilers

Ten eerste is het een feit dat klimaatrisico een steeds grotere rol speelt bij grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Schroders heeft het percentage duurzame beleggingen bij zijn klanten zien stijgen van 8% in 2020 naar 21% in 2021.

De focus van deze instituten ligt nu vooral op bedrijven die veel uitstoten zoals de energie-, staal- en chemiesector. Maar daar zal het niet bij blijven. Milieu- en klimaatbescherming is volgens Schroders geldt voor iedereen.

Bedrijven die dat niet beseffen, zullen in de toekomst minpunten krijgen bij beleggers. Nu al laten de waarderingen van zware CO2-uitstoters zien, dat beleggers daar rekening mee houden.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Scope 1, 2 en 3

De beste bedrijven op klimaatgebied kijken niet alleen naar hun eigen uitstoot, maar houden bij de bedrijfsvoering ook rekening met wat hun toeleveranciers uitstoten. Het gaat om de hele keten.

Neem bijvoorbeeld een kledingwinkel. Die stoot zelf bijna niks uit, maar hoe zit het met de bedrijven die de kleding maken?

Schroders onderscheidt drie niveaus van hoe breed een bedrijf kijkt naar de productieketen. Scope 1 betreft alleen de uitstoot die het gevolg is van de eigen activiteiten, bij scope 2 wordt het totale eigen energieverbruik meegerekend, en scope 3 omvat ook de indirecte uitstoot door toeleveranciers.

Zoeken

Schroders is ervan overtuigd dat in de toekomst bedrijven met een goed klimaatbeleid de beste kaarten hebben bij beleggers. Maar hoe worden die bedrijven geselecteerd?

Schroders begint met een selectie van bedrijven die beloven de uitstoot met 80% te verlagen voor 2030.

De tweede stap is deze lijst vergelijken met andere databanken, zoals de Science-Based Targets Initiative en de UN Race to Zero. Zij zorgen voor een wetenschappelijke basis. Bovendien voorkomt deze tweede check dat bedrijven die in het verleden al veel hebben gedaan daarvoor bestraft worden.

Case Microsoft

Microsoft is voor Schroders een modelvoorbeeld van hoe klimaatdoelstellingen kunnen worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Het goede van dit Amerikaanse softwareconcern is dat het niet alleen doelstellingen heeft, maar ook gedetailleerde plannen om de gestelde doelen te halen. De doelstellingen worden bovendien constant aangepast en naar boven bijgesteld.

De doelstellingen bij Microsoft zijn onder meer:

  • 100% groene energie in 2025
  • In 2030 een positieve waterbalans (meer schoon water maken dan gebruiken)
  • In 2030 0% afval en meer bomen planten dan dat er gekapt worden
  • In 2030 CO2-neutraal
  • In 2050 moet de hele CO2-afdruk sinds oprichting van het bedrijf in 1975 zijn goedgemaakt

Hoe Microsoft dat doet? Het werkt met meerdere tools. Een interessante is een interne CO2-belasting die elke divisie betaalt voor de uitstoot. Vanaf dit jaar zal daar de scope 3-uitstoot aan worden toegevoegd. Het idee is dat divisies die het goed doen worden beloond en slechte bestraft.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Om de historische emissie te verkleinen heeft Microsoft 1 miljard euro gestort in een innovatiefonds dat  op zoek gaat naar de slimste oplossingen. Microsoft volgt de eigen vooruitgang met het publiek inzichtelijke Environmental Sustainability Report, waarmee het bedrijf zorgt voor transparantie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen