Nieuws

Optimix haalt aandelen van tafel

Optimix ziet voor aandelen op korte termijn de nodige risico's, maar de vooruitzichten voor de lange termijn blijven aantrekkelijk.

Het sentiment onder beleggers is nog steeds opperbest, getuige de recordregen op de aandelenbeurzen. In augustus bereikte de AEX Index maar liefst elf keer een nieuwe recordstand. De portefeuilles van de vermogensbeheerders van Optimix profiteerden volop mee.

Maar, zoals eerder aangekondigd, heeft Optimix deze koersstijgingen aangegrepen om de aandelenweging in de portefeuilles in twee stappen te verlagen. Eind augustus stond tijdens de (digitale) centralebankiersbijeenkomst in Jackson Hole het monetaire beleid op de agenda.

Het monetaire beleid bepaalt in hoge mate de hoeveelheid liquiditeit die naar de financiële markten stroomt. "Met het oog op het afbouwen van het omvangrijke obligatie-opkoopprogramma van de Amerikaanse centrale bank heeft Optimix wat risico van tafel gehaald door aandelen te verkopen."

Kortetermijnrisico's

Maar, en dat is het positieve nieuws, de Amerikaanse beleidsrente, die in een bandbreedte van 0%-0,25% beweegt, zal echter nog langere tijd ongemoeid worden gelaten. Pas bij verder herstel van de arbeidsmarkt en bij een inflatie die langere tijd boven de 2% ligt, zal de beleidsrente verhoogd gaan worden.

"Powell benadrukte dat geleerd is van eerdere fouten en dat het te snel verhogen van de rente nu vermeden zal worden." De woorden van Powell stelden beleggers gerust, de kapitaalmarktrente bewoog nauwelijks en aandelenkoersen stegen verder.

Optimix verwacht dat na de bijeenkomst in november het begin van de afbouw van het opkoopprogramma wordt aangekondigd. "Dit zal mogelijk voor een periode van volatiliteit op de financiële markten zorgen. Ook kan het seizoenseffect van het coronavirus de economische groei in het najaar weer (tijdelijk) afremmen."

Met het oog op deze risico’s achten de vermogensbeheerders van Optimix het wijs tijdelijk wat liquide middelen achter de hand te houden om zodoende te profiteren van een mogelijke koersdip.

Aandelen blijven op lange termijn aantrekkelijk

Op de langere termijn is de rendementsverwachting voor aandelen nog steeds aantrekkelijk, vindt Optimix. "Ook wanneer het terugschroeven van het opkoopprogramma van de Federal Reserve begint, kan de omgeving voor liquiditeit nog altijd als ruim worden beoordeeld. Ook de groei ziet er positief uit door een sterke toename van de economische activiteit en de bedrijfswinsten.

Bang voor de negatieve gevolgen van de deltavariant is Optimix niet. "Met de dag neemt het deel van de wereldbevolking dat gevaccineerd is toe en dankzij booster-vaccins leren mensen steeds beter leven met corona. Hierdoor zal ook de besmettelijke deltavariant de economische groei steeds minder afremmen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen