Nieuws

ETF's veroveren nu ook de obligatiemarkt

Aandelen-ETF's zijn al jaren populair bij beleggers. Bij obligaties heeft de doorbraak langer geduurd, maar als het aan institutionele beleggers ligt, gaat dat snel veranderen.

Institutionele beleggers blijven hard op zoek naar een beetje extra rendement op hun obligatieportefeuilles. Dat de “search for yield” niet eenvoudig is, moge duidelijk zijn met de lage rente. Beleggers moeten dus creatief zijn en dat zorgt volgens State Street Global Advisors (SSGA) voor een ware revolutie, waarbij ETF's steeds meer marktaandeel veroveren. 

SSGA ondervroeg in mei 358 institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Daar kwamen vier trends uit die monenteel erg sterk zijn:

  1. Van actief naar passief
  2. Een breder spectrum aan ETF’s
  3. Grotere rol voor ESG
  4. Meer beleggingen in China en andere opkomende markten

Ad 1) Indexbeleggen

Tot voor kort was het zo dat de opkomst van indexfondsen en ETF’s vooral iets was van de aandelenmarkt. Maar daar komt verandering in. Ook op de obligatiemarkt voelen managers van actieve fondsen de hete adem van indexfondsen en andere ETF’s in de nek. 

Daar zijn verschillende redenen voor, zo blijkt ook uit de antwoorden van de institutionele beleggers. Ten eerste heeft het te maken met beter werkende markten. “Transparantie bij de prijsvorming van indexfondsen heeft geleid tot een efficiëntere marktwerking, waardoor de meerwaarde van een actieve manager afneemt.”

Ten tweede ontwikkelt de markt voor indexproducten zich in een hoog tempo. Er worden bijvoorbeeld steeds meer ETF’s ontwikkeld voor nichemarkten zoals opkomende markten of bepaalde bedrijfssectoren. Daarmee wordt het voor beleggers makkelijker om met indexproducten meer diversificatie aan te brengen in de portefeuille. 

Per saldo is de positie van actieve fondsen nog altijd sterk. Meer dan driekwart van de beleggers heeft minder dan 30% van de obligatieportefeuille belegd in indexproducten. Van de andere kant geeft twee derde van de beleggers aan dat ze dit de komende 3 jaar willen veranderen.  

De belangrijkste markten waar gezocht wordt naar indexproducten zijn: High Yield (44%), staatsobligaties uit ontwikkelde (37%) en onderontwikkelde (36%) landen en wereldwijde indices van obligaties met een hoge kredietwaardigheid (35%).

Ad 2) Meer ETF's

Een ETF is een indexproduct, maar niet alle indexproducten zijn ETF's. Het grote voordeel van een ETF is dat die direct op de beurs verhandeldbaar is. Steeds meer institutionele beleggers vinden dat interessant, omdat het een makkelijke manier biedt om kleine wijzigingen aan te brengen in de portefeuille.

ETF's geven meer flexibiliteit, zonder dat het tot overdreven hoge kosten leidt. Dat geldt zeker in periodes dat institutionele beleggers grote wijzigingen willen aanbrengen in hun portefeuilles.  

Corona speelt ook een rol. 51% van de ondervraagde instituten zegt dat corona ervoor heeft gezorgd dat de liquiditeit en de prijsvorming van ETF's beter is geworden.

Ad 3) ESG

Milieu, sociale en bestuurlijke factoren (ESG) spelen op obligatiemarkten net als bij aandelen een steeds belangrijkere rol. Uit de SSGA-enquete blijkt dat het meenemen van ESG-criteria inmiddels zelfs mainstream is.

Institutionele beleggers hechten daar niet alleen aan vanwege ethische overwegingen. Bijna nog belangrijker is dat obligaties met een hoge ESG-score vaak een hogere kredietbeoordeling krijgen. 

Ad 4) China

Tenslotte is er een duidelijke trend naar obligaties uit China en andere opkomende markten. Ook daar zijn weer meerdere redenen voor.

Ten eerste is het een markt die veel sneller groeit dan de Amerikaanse of Europese obligatiemarkt. Ten tweede worden Chinese obligaties steeds vaker opgenomen in belangrijke indices. Ten slotte is de exposure naar EM-obligaties nog relatief klein. Veel instituten willen deze underweight-posities wegwerken. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen