Nieuws

Powell kan bij de Fed blijven

Economen verwachten dat President Biden Jerome Powell begin volgend jaar zal herbenoemen als Fed-voorzitter.

In februari loopt de termijn van Powell af. Waarschijnijk kan hij gewoon blijven zitten, zo blijkt uit een rondvraag onder economen door Reuters

Nu de economie weer verder aantrekt, de inflatie oploopt, maar het herstel door mogelijke nieuwe corona-uitbraken nog fragiel is, is het niet slim om een nieuwe voorzitter van de centrale bank te benoemen.

Beleggers zouden daar wel eens van kunnen schrikken. Vandaar dat 90% van de ondervraagde economen verwacht dat het Witte Huis vraagt of Powell voor weer een periode van vier jaar de voorzittershamer wil hanteren. 

 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?