Nieuws

Institutionele beleggers wereldwijd zijn om

Slechts 8% van de institutionele beleggers wereldwijd is nog altijd niet overtuigd van de voordelen van duurzaam beleggen. Negatieve screening is op zijn retour, zo blijkt uit de Institutional Investor Study van Schroders.

De vrees van beleggers dat duurzaam beleggen ten koste van het rendement gaat is voor het vierde achtereenvolgende jaar afgenomen, zo blijkt uit de Institutional Investor Study 2021 van Schroders.

Uit dit grootschalige jaarlijkse onderzoek van Schroders onder 750 institutionele beleggers uit 26 landen met een gezamenlijk belegd vermogen van 26,8 biljoen dollar, dat voor het eerst in 2017 werd gehouden, blijkt dat nog maar 38% van de respondenten twijfels heeft over het rendement van duurzaam beleggen, tegen 45% vorig jaar en 48% in 2019. 

Respondenten geven aan dat de Covid-19-crisis de aandacht voor duurzaam beleggen heeft versterkt. 52% zegt het als gevolg van de pandemie belangrijker te gaan vinden.

Vooral in Europa leeft deze opvatting sterk: hier hecht 62% van de respondenten nu meer belang aan duurzaam beleggen ten gevolge van Covid-19. Voor dit Nederland is dit cijfer zelfs 75%.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Tegelijkertijd gaf een kleine 8% van de beleggers wereldwijd aan niet te geloven in de voordelen van duurzaam beleggen, wat aanzienlijk minder is dan de 23% die er in 2018 nog zo over dacht. In Nederland waren onder de ondervraagden geen beleggers die niet in duurzame assets beleggen.

Minder uitsluiten

Positieve screening, thematisch beleggen en een actieve dialoog met bedrijven behoren inmiddels tot de meest gebruikte manieren om duurzaamheid te stimuleren. Negatieve screening, wat neerkomt op desinvestering, is aanzienlijk minder belangrijk geworden.

Vooruitlopend op de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in november dit jaar gaf bijna twee derde (64%) van de respondenten aan dat ze milieukwesties, zoals het gebruik van fossiele brandstoffen, het belangrijkste onderwerp in de dialoog met bedrijven vinden.

In Nederland is dat voor 83% van de respondenten belangrijk, direct gevolg door een gelijkwaardige behandeling van het personeel (75%).

Uitdagingen

Greenwashing, het als duurzaam of duurzamer verklaren van beleggingen die dat in werkelijkheid niet of minder zijn, blijft voor de ondervraagden het lastigste probleem om duurzaam te beleggen. 59% noemt dit het grootste obstakel, bijna evenveel als vorig jaar toen 60% deze mening toegedaan was.

Ook een gebrek aan transparantie is een belangrijker punt van zorg: dit wordt door 53% genoemd.

Geruststellend

"Als gevolg van Covid-19 letten beleggers er nu scherper op dat hun vermogen zo duurzaam mogelijk wordt belegd. De wereldeconomie is nog lang niet terug op het niveau van voor de pandemie, maar veel respondenten zijn van mening dat het herstel duurzaam moet zijn. Duidelijk is dat er voor vermogensbeheerders nog veel werk aan de winkel is om deze verandering te ondersteunen."

"Ze moeten ervoor zorgen dat de twijfels of aarzelingen die klanten hebben als het om duurzaam beleggen gaat, volledig worden weggenomen door een steeds duidelijker rapportage en informatieverschaffing. Maar het is natuurlijk bemoedigend te zien dat de vrees dat duurzaam beleggen ten koste van het rendement gaat, steeds minder wordt," aldus Andy Howard, verantwoordelijk voor duurzaam beleggen bij Schroders. 

Rendementsverwachting

Institutionele beleggers zijn optimistisch over de rendementskansen. 82% van de ondervraagden verwacht over de komende vijf jaar een jaarlijks rendement van ten minste 4% te behalen.

Zo'n 47% verwacht met een gemiddeld jaarrendement van meer dan 6% thuis te komen. 13% gelooft zelfs een jaarrendement van meer dan 9% te halen. Het meest optimistisch zijn beleggers in Europa (53%), gevolgd door die in Noord-Amerika (44%).

De pandemie en de wereldwijde economische vertraging blijven voor beleggers de grootste zorgen, terwijl ze ook grote zorgen over de aanscherping van het monetaire beleid hebben.

De vrees voor inflatie neemt toe, waarbij een stijging van de kredietkosten als belangrijkste risico wordt beschouwd. Het klimaatrisico is ook een stuk belangrijker geworden als factor die het beleggingsresultaat kan beïnvloeden, al is deze nog relatief laag.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders, concludeert: “De pandemie heeft in de ogen van de beleggers nog steeds het meeste invloed op het portefeuillerendement, maar wel een stuk minder dan een jaar geleden. De verbetering van de wereldwijde groeivooruitzichten heeft duidelijk effect."

"Tegelijkertijd beginnen beleggers zich zorgen te maken over een vermindering van de liquiditeit als gevolg van een verkrapping van het monetaire beleid. Dit kan de vrees voor inflatie voeden, hoewel de ultralage rentes naar verwachting zullen aanhouden. Andere factoren die invloed winnen, zijn regelgeving en klimaatverandering, ongetwijfeld als gevolg van de voornemens van de nieuwe regering Biden, en de maatregelen in China en de Europese Unie."

Keith Wade van Schroders

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie