Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

De kunst van het opsporen van megatrends én winnaars

Een aantal megatrends zal de wereld na de pandemie bepalen. Om toekomstige beleggingskansen te grijpen, zullen beleggers moeten weten welke sectoren en bedrijven daarvan profiteren. BNP Paribas AM geeft alvast een voorzetje.

"De pandemie heeft beleggers achtergelaten met vragen als: Is het beleid van centrale banken en regeringen ten aanzien van de economie blijvend veranderd? Wat heeft de pandemie met het gedrag van huishoudens en bedrijven gedaan? Moet de gezondheidssector nu voortdurend waakzaam zijn op nieuwe virusuitbraken?

Kortom, Covid is nog altijd een enorme bron van onzekerheid. Wereldwijd is het tijdperk van een ruim monetair beleid, lage inflatie en lage rentes nog niet voorbij. Wij verwachten echter wel dat de markten deze herhaaldelijk in twijfel zullen trekken, wat betekent dat de weg die voor ons ligt hobbelig kan zijn.

In onze nieuwe white paper, getiteld The great instability: Mega trends for the 21st century, zetten wij onze verwachtingen uiteen en geven wij een overzicht van de belangrijkste trends waarmee beleggers rekening moeten houden.

China

Wij beschouwen China als een beleggingsthema en als een geopolitieke megatrend. Het land is te groot geworden om slechts als een van de vele opkomende-markten te worden gezien. China zal waarschijnlijk een toekomstige groei van rond de 6% kennen, terwijl het Westen waarschijnlijk moeite zal hebben om 2% te halen, zodra het economische herstel is voltooid.

China zal dus een belangrijke kracht worden. Dat betekent dat er potentiële kansen zijn voor wie in China zelf investeert. Zelfs als u geen rechtstreeks belang hebt, is de relevantie van China duidelijk, bijvoorbeeld door de rol van China in de supercycli van grondstoffen of de impact die het land heeft op de vooruitzichten van de Duitse verwerkende industrie.

Gezondheidszorg

Al vóór de pandemie was gezondheidszorg een hoofdthema. Daar is niets aan veranderd. De vergrijzing, toenemende ongezondheid van de bevolking en de stijgende inkomens in de opkomende economieën zullen de vraag naar zorg sneller doen toenemen dan economieën groeien. Innovatie stimuleert de vraag verder door nieuwe markten te creëren voor voorheen onbehandelbare aandoeningen.

Aan de aanbodzijde wordt de druk op de budgetten als gevolg van deze stijgende vraag opgevangen door nieuwe technologieën, die zorgen voor meer efficiëntie en verbeteringen in het productaanbod.

Covid heeft de investeringsmogelijkheden voor de gezondheidszorg nog aantrekkelijker gemaakt. Het afgelopen jaar heeft geleid tot een versnelling van innovatie in de sector. Een waarschuwing willen we wel geven: Het is nu meer dan ooit belangrijk om onderscheid te maken tussen degenen die innovatie stimuleren of ervan profiteren en degenen die het risico lopen daar het slachtoffer van te worden.

Technologie

Voor beleggers is inzicht in zowel de omvang van de technologische ontwrichting als mogelijke veranderingen in regelgeving van vitaal belang om portefeuilles te positioneren. Regeringen hebben tot dusver weinig animo getoond om monopoliemacht van de grote techbedrijven aan te pakken. Publieke druk kan politici ertoe dwingen op te treden tegen belastingontwijking en een striktere uitvoering van het antitrustbeleid toe te passen. Dat zijn zaken om in de gaten te houden.

Dan is er nog de pandemie. Die heeft twee thema's in een stroomversnelling gebracht: telewerken en telemigratie. De houding ten opzichte van telewerken is verschoven. Bedrijven hebben ingezien dat werknemers door thuis te werken meer uren maken en dat zij kunnen besparen op hoge huurprijzen in stadscentra. Werknemers zijn van veel reistijd af, terwijl zij meer flexibiliteit hebben over hun werktijd en werkplek.

Dit lijkt een win-win-situatie. Er zit echter een addertje onder het gras voor werknemers in ontwikkelde markten. Want alls werknemers het werk thuis kunnen doen, dan kan dat werk ook worden gedaan in New Delhi.

Duurzaamheid

Als gevolg van de existentiële dreiging van Covid is het overheidsbeleid sterker gericht op de klimaatcrisis. Belangrijke overheidsinitiatieven kunnen aanzienlijke macro-economische en marktgevolgen hebben. Aangezien de (fossiele) energiesector verantwoordelijk is voor bijna driekwart van de wereldwijde uitstoot, zal deze onder grote druk komen te staan.

Om de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia te elimineren, zijn miljardeninvesteringen nodig, evenals een breed scala aan inspanningen om processen te elektrificeren en koolstofvrij te maken, en om alternatieve brandstoffen tot economische levensvatbaarheid te brengen. Om de overstap naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen, is verdere innovatie nodig op het gebied van technologieën, zoals de opslag van batterijen met een lange levensduur. Bovendien moet koolstofarme elektriciteit via elektrificatie doordringen tot zoveel mogelijk sectoren. Voor gebieden die niet kunnen worden geëlektrificeerd, zal andere technologie nodig zijn, zoals waterstof of het afvangen van koolstofemissies.

Aanzienlijke investeringen in schone energietechnologieën zullen van cruciaal belang zijn als landen hun nuldoelstellingen willen halen. Dit schept kansen voor beleggers. Het is daarbij belangrijk om op te merken dat dergelijke kansen kunnen leiden tot vrowded trades, die leiden tot overdreven hoge waarderingen.

Herstel ecosystemen

Naast de aanpak van emissies heeft de pandemie ons herinnerd aan de verstrekkende en negatieve gevolgen die voortvloeien uit onze interactie met de natuurlijke wereld. De noodzaak om te investeren in het herstel van ecosystemen is dwingend: 50% van het BBP van de wereld is afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen. Voor beleggers die op dit thema willen inspelen, zien wij kansen in een divers universum van herstel en verbetering van ecosystemen op het land, in zee en in steden.

Gelijkheid en inclusieve groei

De pandemie heeft ook de problemen rond ongelijkheid onder de aandacht gebracht. Werknemers die de economie tijdens de lockdowns draaiende hielden, behoorden voor het overgrote deel tot huishoudens met een lager inkomen. Mensen uit etnische minderheidsgroepen liepen een groter gezondheidsrisico op.

Bedrijven zullen beter moeten presteren op het gebied van diversiteit en andere sociale en bestuurlijke kwesties. Bedrijven die dat niet doen, lopen reputatierisico's en financiële risico's op. Zolang we geen inclusievere groei bewerkstelligen, zullen onze economieën waarschijnlijk kwetsbaar blijven en onze politieke stelsels instabiel. Dat zijn geen gunstige factoren om toekomstige risico's adequaat te kunnen bestrijden."

  • Meer weten?Kijk de webcast De megatrends: vooruitzichten voor 2021 en verder met Daniel Morris, Chief Market Strategist bij BNP Paribas Asset Management.

Daniel Morris van BNP Paribas AM

Lees meer

Assetallocatie