Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Uitnodiging webinar: Help mee de ecosystemen te herstellen

De financiële sector zal snel stappen moeten ondernemen om de bedreigde ecosystemen op aarde te helpen beschermen en herstellen. Aankomende donderdag 3 juni organiseert BNP Paribas AM hierover speciaal een webinar. Meld u aan.

Regeringen zijn er tot nu toe niet in geslaagd om ook maar één van de doelstellingen te halen die in 2010 zijn vastgesteld om het verlies van wilde dieren en planten te voorkomen. Het uitstel met een jaar van de Biodiversiteitsconferentie van de VN, oorspronkelijk gepland in oktober vorig jaar, betekent dat het voor de particuliere sector nog belangrijker is om het probleem aan te pakken. Het is voor onze eigen toekomst absoluut noodzakelijk dat de teloorgang van de wereldwijde biodiversiteit wordt gestopt.

In het baanbrekende Dasgupta Review dat de economische aspecten van biodiversiteit in het VK bespreekt, wordt helder uiteengezet dat onze welvaart op lange termijn afhankelijk is van een nieuw evenwicht tussen ons gebruik van ecosystemen, zoals bestuiving, bescherming tegen overstromingen en CO2-opslag, en het vermogen van de natuur om de voor ons benodigde diensten te leveren.

Volgens het rapport Beyond 'Business as Usual': Biodiversity Targets and Finance van Natural Capital Finance Alliance is de helft van de wereldeconomie op zijn minst gematigd afhankelijk van de goede werking van ecosystemen. Achteruitgang hiervan brengt aanzienlijke risico's met zich mee voor financiële instellingen: van lagere rendementen en het risico van wanbetalingen tot stijgende verzekeringsverplichtingen. 

"De helft van de wereldeconomie is op zijn minst gematigd afhankelijk van de goede werking van ecosystemen"

Risico's zijn ook kansen

De financiële sector kan een fundamentele rol spelen in het sturen van het benodigde kapitaal om ecosystemen in stand te houden en te herstellen. Meerdere nevenvoordelen, zoals doeltreffende maatregelen ter beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, kunnen zo worden ontsloten.

Financiële dienstverleners kunnen helpen door biodiversiteit op te nemen in bredere financiële strategieën en door juist te investeren in die sectoren die afhankelijk zijn van een goed functionerende biodiversiteit. De Natural Capital Finance Alliance beschouwt een aantal sectoren als een prioriteit voor investeerders. Dan hebben we het over:

  • Landbouwproducenten
  • Kleding, accessoires en luxegoederen
  • Brouwers
  • Transport
  • Stroombedrijven
  • Energieproducenten en energiehandelaars
  • Mijnbouw
  • Olie- en gasindustrie

Een adequate integratie van biodiversiteit in de meting van prestaties op het gebied van milieu-, sociale en bestuurscriteria in ESG-rapportages is de manier om verkeerde kapitaalallocaties te voorkomen. Welke kansen liggen er voor beleggers?

Het leven op land

Volgens Chatham House is de wereldwijde productie van voedsel de belangrijkste oorzaak van habitatverlies. Dat niet alleen: onderzoek wijst uit dat de wereldwijde voedselproductie ook nog eens verantwoordelijk is voor 34% van de uitgestoten CO2, die de biodiversiteit schaden door de opwarming van de aarde te versnellen.

Er zijn mogelijkheden om het wereldwijde voedselsysteem ten goede te veranderen. Technologie kan hierin een grote rol spelen. Drones kunnen bijvoorbeeld de ontbossing in kaart brengen, en zelfs het herstel ondersteunen door zaden vrij te geven.

Voor producten, zoals koffie, kan blockchain consumenten en andere belanghebbenden helpen bij het identificeren van de duurzaamheidspraktijken van producenten. Hernieuwbare energiebronnen, zoals zonneparken, kunnen een positieve impact hebben op de plaatselijke biodiversiteit.

Het leven in zee

Het leven in zee staat onder druk door vervuiling, opwarming van het water en overbevissing. Het is belangrijk deze druk te verminderen, want naast het feit dat de oceanen het leven van miljarden mensen ondersteunen door hen van voedsel te voorzien, speelt het leven in water een fundamentele rol in het reguleren van de temperatuur op aarde.

Voor investeerders zijn er kansen in de vermindering van plastic afval, offshore wind-, het opwekken van golf- en getijdenenergie, duurzame aquacultuur en alternatieve technologieën voor een schonere scheepsaandrijving.

Het behoud van habitats, zoals zeegrasvelden, draagt bij aan de opslag van CO2. Dergelijke ecosystemen kunnen zelfs meehelpen plastic uit oceanen te verwijderen. Effectiever is het om de productie van plastic te verminderen en technologieën te ontwikkelen, die voorkomen dat rivieren plastics en microplastics naar de oceaan vervoeren.

Het leven in de steden

Het vergroenen van steden, waar de meerderheid van de wereldbevolking woont, helpt meer CO2 op te slaan en verbetert tegelijkertijd de lucht in de stad. Een verzwakking van biodiversiteit in steden schaadt de menselijke gezondheid onder meer doordat minder blootstelling aan microben ons immuunsysteem minder goed in staat stelt om ziekten te bestrijden.

Webinar BNP Paribas Asset Management

Special over dit onderwerp organiseert BNP Paribas Asset Management aankomende donderdag 3 juni om 15.00 uur de webinar, getiteld The Great Instability. Turning the tide om ecosystem degradation.

Edward Lees en Ulrik Fugman, Co-Heads van het Environmental Solutions Team, en Daniel Morris, Chief Market Strategist, bespreken de uitdagingen en beleggingskansen, die klimaatverandering en het noodzakelijk herstel van de biodiversiteit met zich meebrengen.

Meld u hier aan voor de webinar. Mocht u geen tijd hebben, maar wel zijn geïnteresseerd, meldt u zich dan alsnog aan, zodat u naderhand de link naar de opnames ontvangt.

Lees meer

Assetallocatie