Nieuws

Beleggers, houd rekening met klimaatverandering

De coronacrisis vraagt nu nog alle aandacht, maar beleggers doen er volgens Schroders en PGIM verstandig aan oog te hebben voor de impact van klimaatverandering. Wat is die impact?

Klimaatverandering zal een groot effect hebben op aandelen, aldus Schroders in zijn jaarlijkse publicatie van rendementsverwachtingen voor de komende 30 jaar. De hogere temperaturen en transitiekosten raken de productiviteitsgroei. De productiviteit van koudere landen neemt over het algemeen toe naarmate de jaarlijkse temperatuur stijgt, terwijl de productiviteit in warmere landen juist lager wordt.

Europese aandelen winnen

Vooral Europese aandelen profiteren volgens Schroders van de productiviteitsstijging door de verschuiving naar schone technologie. Wat betreft stranded assets zullen zij minimale verliezen laten zien. Voor de meeste opkomende markten zijn de prognoses voor het rendement op aandelen verlaagd.

Ook de rendementsverwachtingen voor Amerikaanse aandelen vallen lager uit door de klimaatverandering én door de lagere verwachting van het initiële dividendrendement. Al met al is de prognose voor wereldwijde aandelen neerwaarts bijgesteld.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Nieuwe methode

De economen van Schroders geven jaarlijks hun rendementsverwachtingen over een termijn van 30 jaar. Vanaf dit jaar is de impact van klimaatverandering op een nieuwe manier meegewogen. De analyse weerspiegelt nu dat temperatuurstijgingen niet uniform zijn. Ook de overgangseffecten van het CO2-arm maken van de economie en een verschuiving van investeringen richting schone energie worden in de analyse meegenomen.

De methodologie bestaat uit drie stappen. Als eerste kijken de economen naar de fysieke kosten van klimaatverandering: wat gebeurt er met output en productiviteit als de temperatuur stijgt? Dan komen de transitiekosten aan bod, dat wil zeggen de economische impact van maatregelen om die temperatuurstijgingen te beperken. Ten slotte wordt rekening gehouden met stranded assets, verliezen die ontstaan als olie en andere CO2-uitstotende energievormen moeten worden afgeschreven.

Extra druk op Amerikaanse rentes

Een van de belangrijkste onderdelen van de langetermijnprognoses is volgens Schroders het berekenen van het verwachte rendement op cash, dus de ontwikkeling van de belangrijkste rentetarieven in de grootste ontwikkelde economieën.

Door de klimaatverandering zijn de rendementsprognoses voor cash in ontwikkelde landen zoals de VS, het VK en Japan lager, maar hoger voor landen als Zuid-Korea en Singapore. Die opwaardering is vooral het gevolg van aanpassingen van de productiviteit aan de klimaatverandering.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Grote veranderingen beleggingslandschap

Schroders is niet het enige beleggingshuis dat de beleggingsimplicaties van de verwachte klimaatverandering probeert in te schatten. PGIM heeft recent een prognose voor de komende 15 jaar opgesteld, waarin klimaatverandering centraal staat. Titel van deze lijvige publicatie (55 pagina's) is Weathering Climate Change.

"Klimaatverandering is de volgende crisis die ingrijpende risico's en kansen voor beleggers met zich mee zal brengen en het beleggingslandschap flink zal veranderen. Beleggers die nu actie ondernemen, kunnen een invloedrijke rol spelen bij de wereldwijde overgang naar een koolstofarme economie, terwijl ze hun portefeuilles optimaliseren voor een groenere toekomst", aldus Taimur Hyat, Chief Operating Officer PGIM. Als er een ViX (angstmeter) voor het weer zou bestaan, dan zou die nu bijna op de hoogste stand ooit staan, aldus het rapport.

Verliezers én winnaars

Klimaatrisico's leiden tot een herallocatie van middelen en het ontstaan van een nieuwe reeks winnaars en verliezers per land en sector. PGIM verwacht dat de markten de prijzen in alle beleggingscategorieën zullen herzien. Het rapport stelt dat het niet langer een kwestie is van 'of' een herwaardering van klimaatrisico's zal plaatsvinden, maar eerder 'wanneer' en 'hoe'.

Het is nog onduidelijk of dit een ordelijke overgang zal zijn die in gang wordt gezet door overheidsmaatregelen en geleidelijke aanpassingen van de markt, of een abrupte, scherpe daling van het sentiment als gevolg van een reeks lokale Minsky-momenten (het plotseling instorten van de prijzen).

Vooral in de opkomende markten zullen de effecten van de klimaatcrisis zeer verschillend zijn. Zuid-Afrika, Brazilië, Indonesië, de Filippijnen en India behoren tot de hoogste klimaatrisicogroep binnen de MSCI Emerging Market Index.

Implicaties voor beleggingscategorieën

Rekening houdend met klimaatverandering zijn de de risico's en kansen voor aandelen gelijk. Kwestie van goed kiezen. Dat is de uitkomst van een rondvraag van PGIM onder beleggingsstrategen wereldwijd. Voor infrastructuur en private equity zijn er vooral kansen. Vastgoedbeleggers daarentegen moet goed oppassen waarin zij zijn geïnvesteerd. 

 

Bewustzijn neemt toe

PGIM noemt ten slotte vijf katalysatoren die kunnen leiden tot een meer significante herwaardering van het klimaatveranderingsrisico in beleggingscategorieën, sectoren, bedrijven en individuele effecten:

1. De groeiende perceptie dat klimaatverandering een omslagpunt bereikt
2. De beschikbaarheid van betere informatie en data om fysieke en overgangsklimaatrisico's te analyseren
3. Een reeks beleidsinitiatieven om de externe effecten van klimaatverandering volledig te beprijzen
4. Het veranderende sentiment bij beleggers en consumenten
5. Het potentieel voor een grotere klimaataansprakelijkheid van bedrijven


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine ETF's