Nieuws

Betere regels moet gebruik niet-financiële informatie stuwen

Institutionele beleggers en analisten maken volgens AFM nog beperkt gebruik van niet-financiële informatie. Regels moeten helpen.

Dat blijkt uit een verkenning uit 2020 van de AFM. Standaardisatie en nieuwe wetgeving zijn belangrijke stappen op de goede weg, aldus de toezichthouder. 

Wat kan er beter?

  1. Ondernemingen kunnen in hun verslaggeving beter inzicht geven in het bedrijfsmodel en duidelijker kunnen maken welk effect niet-financiële prestaties en risico’s hebben op hun toekomstige financiële situatie.

  2. Niet-financiële informatie is nu beperkt beschikbaar, onvolledig en niet goed vergelijkbaar is. De standaardisatie van niet-financiële verslaggeving zou volgens hen bijdragen aan de relevantie en betrouwbaarheid hiervan. 

  3. Er is minder aandacht voor de invloed van niet-financiële aspecten op de lange termijn. Niet-financiële aspecten worden beperkt aan de orde gesteld tijdens publieke contactmomenten, zoals aandeelhoudersvergaderingen (AvA’s). In een- op-een-contacten worden ze wel besproken.

  4. De AFM stelt dat de ingeslagen weg van standaardisatie van niet-financiële verslaggeving en aankomende wet- en regelgeving, waaronder de EU sustainable finance-taxonomie een belangrijke stap is voor het gebruik van niet-financiële informatie door beleggers en analisten. Dit kan ook ondernemingen helpen bij het rapporteren van relevante en betrouwbare niet-financiële informatie.

Later dit jaar komt er een aanvullend onderzoek op de verkenning.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie