Nieuws

Opkomend Azië in de lift

Capital Group geeft zes redenen waarom beleggingen in Aziatische opkomende markten ook in 2021 zullen outperformen.

De opkomende markten van Azië hebben inmiddels al een paar mooie beursjaren achter de rug. Er is volgens Capital Group alle reden om aan te nemen dat deze trend in 2021 doorzet. De vermogensbeheerder geeft er zes.

1. Meer economische groei

Allereerst is er natuurlijk de hoge groei in Azië. India, China en Indonesië – samen meer dan drie miljard inwoners – groeien naar verwachting ook in 2021 heel veel harder dan de Eurozone en de VS. Koploper is India met 8,8% reële groei. Dan komt China met 8,2% en dan Indonesië met 6,1%. Maar ook Taiwan, Zuid-Korea en Vietnam zitten in de lift. De Eurozone en VS volgen op grote achterstand met verwachte groeipercentages van 5,2% en 3,1%. Dat kan voor beleggers een argument zijn de blik naar het oosten te verleggen.

2. Inhaalslag getroffen sectoren

Technologieaandelen zijn de grote winnaars van de laatste jaren. Dat geldt niet alleen voor de VS, maar ook voor Azië. Capital Group verwacht echter dat daar vroeg of laat een einde aan komt en dat sectoren, zoals de financiële sector, toeristensector, grondstoffensector en vastgoed, een inhaalslag zullen maken.

De belangrijkste argumenten daarvoor zijn herstel van de wereldeconomie en lage waarderingen. Als voorbeeld zou Macau kunnen fungeren. Als het aantal toeristen in dit Chinese gokparadijs toeneemt, dan mag worden aangenomen dat het coronavirus langzaam naar de achtergrond verdwijnt en de economie aan de vooravond van een nieuwe bloeifase staat.

3. Nieuwe hervormingen

In China is er een hernieuwde focus op het verbeteren van de solvabiliteit van het bankwezen, nieuwe regulering voor de technologie- en vastgoedsector en het programma Made in China 2025, dat China minder afhankelijk moet maken van niet-Chinese chipleveranciers. Ook India en Indonesië zijn druk doende om het investeringsklimaat te verbeteren.

4. Eerder uit het dal

Na een jaar corona weten we inmiddels dat een aantal Aziatische landen, waaronder China, Zuid-Korea, Thailand en Vietnam, deze crisis veel sneller en effectiever onder controle heeft gekregen dan de rest van de wereld. Dat geeft deze een voorsprong bij het economische herstel.

5. Minder economische spanningen

Daarnaast zijn er nog de geopolitieke spanningen tussen de VS en China, waarvan de verwachting is dat die met de komst van Biden zullen afnemen. Als dat inderdaad zo is, dan zou het niet zo gek zijn als er ook meer aandacht komt voor de waarderingsverschillen tussen de VS, opkomende markten en Europa. Vooral de Amerikaanse beurs is volgens Capital Group momenteel extreem duur in vergelijk tot de rest.

6. Te hoge risico-opslag

De term opkomende markten wekt de indruk dat het gaat om een stel achtergebleven landen, terwijl dat in werkelijkheid al lang niet meer zo is. Zuid-Korea en Taiwan zijn moderner dan menig Europees land. China is een wereldmacht die over een paar jaar de VS passeert als grootste economie van de wereld. India en Indonesië ontwikkelen zich ook razendsnel.

Desondanks is er nog altijd een forse risico-opslag op Aziatische aandelen en obligaties. Grote kans dat die de komende jaren afneemt en waarschijnlijk zelfs verdwijnt, aldus Capital Group.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie