Nieuws

Bidden met bitcoin

Bitcoin heeft volgens Ben Carlson alles wat een godsdienst nodig heeft, inclusief een profeet, apostelen, een heilig boek en fanatieke aanhangers.

Rationeel denkende beleggers proberen bitcoin te waarderen op basis van fundamentals. Maar het grappige aan bitcoin is dat er helemaal geen fundamentals zijn.

Wie puur kijkt naar de intrinsieke waarde van de munt, komt misschien uit op een paar honderd dollar, maar we staan nu vlakbij 40.000 dollar en sommigen denken dat dit nog maar het begin van de rit is.

Tenminste, dit is het beeld dat financieel analist Ben Carlson van bitcoin heeft. Volgens hem gaat het bij deze crypto niet om fundamentele waarden, maar om een combinatie van technologische innovatie, een goed verhaal en de menselijke natuur die in iets wil geloven.

Nieuwe religie

Volgens Carlson heeft bitcoin zo’n beetje alles wat nodig is voor een nieuwe godsdienst. Dat maakt het volgens hem zo lastig om in te schatten waar het met de prijs naartoe gaat. De ratio is daarbij van ondergeschikt belang.

Carlson wijst in dit verband op een Bloomberg-artikel van Joe Weisenthal die bitcoin beschrijft als de eerste echte religie van de 21ste eeuw. Alle ingrediënten zijn ervoor aanwezig:

  • Om te beginnen heeft bitcoin een profeet: Satoshi Nakamoto. Niemand weet wie dat is, en of hij of zij nog op deze aarde rondloopt. Satoshi heeft voor zover bekend zelf nooit een cent verdiend aan bitcoin. Dat geeft aan dat hij een heilige is, die bitcoin voor de goede zaak geschapen heeft.
  • Bitcoin's eerste block heette niet voor niets Genesis, naar het eerste boek uit het Oude Testament dat begint met de zin: "In het begin schiep God de hemel en de aarde."
  • Het heilige boek is The White Paper van negen pagina’s die op fanatieke wijze in de wereld wordt verspreid door de volgelingen van Satoshi.
  • Bitcoin heeft namelijk niet alleen een profeet, maar ook apostelen die het woord verspreiden. De bekendste is Hal Finney, de enige mens (hij is overleden) die met Satoshi zou hebben gesproken. Hij was bovendien de eerste die een bitcoin-transactie deed.
  • Naast The White Paper zijn er natuurlijk ook nog andere heilige schriften, zoals de neergeschreven gesprekken van de eerste gebruikers op Bitcointalk.org.
  • Een godsdienst kan niet zonder feestdagen. Zo wordt elk jaar op de 22ste mei gevierd dat er op die dag twee pizza’s werden besteld voor 10.000 bitcoin (waarde nu ongeveer 380 miljoen dollar). Verder wordt elke vier jaar gevierd dat het tempo waarin het aantal bitcoins groeit, wordt gehalveerd.
  • Eetgewoontes: De echt orthodoxe bitcoiners houden zich aan een strikt dieet van vlees.
  • Net als bij andere religies zijn er stromingen. Zo worden de mensen die Bitcoin Cash hebben ontwikkeld door sommigen aanbeden, voor anderen zijn het afvalligen.
  • Af en toe staat er iemand op die beweert dat hij de plaats in kan nemen van Satoshi op aarde, net als de paus dat doet voor de katholieken. Een waardige hoge priester is tot nu toe echter niet gevonden.
  • Bitcoiners hebben het niet zo op no-coiners (ongelovigen), maar nog veel erger zijn de mensen die ooit geloofden en nu niet meer. Dat zijn de ware ketters.

Menselijke natuur

Wat zegt dit over de échte waarde van een bitcoin? 10.000 dollar? 100.000 dollar? Of een miljoen? Niet zoveel, beseft Carlson, maar dat vindt hij juist zo leuk aan bitcoin.

De digitale munt is niet te vangen in een waarderingsmethode. Er is geen netto intrinsieke waarde (NAV) zoals bij een aandeel, obligatie of staaf goud. Bitcoin weerspiegelt de menselijke natuur met al zijn angsten, hebzucht, paniek, overmoed en irrationaliteit.

Het is onmogelijk te voorspellen welk gevoel, wanneer de overhand krijgt. Dat er een heleboel grote investeerders de crypto's overgewaardeerd vinden, daar hebben de gelovigen geen boodschap aan. 

Meer weten? Kijk dit filmpje.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie