Nieuws

BlackRock: Recordgroei ETF-markt in 2020

Beleggers wereldwijd kochten vorig jaar voor 756 miljard dollar aan ETF's, waarmee het record van 660 miljard dollar uit 2017 is gesneuveld.

De instroom in obligatie-ETF’s bleef met 257 miljard dollar op het niveau van 2019. Ook de instroom in opkomende markten ETF’s bleef gelijk, meldt BlackRock iShares.

Na het uitbreken van de pandemie volgde in maart een dip in de markt voor aandelen-ETF’s, maar door een grote koopgolf na de Amerikaanse presidentsverkiezingen en positief nieuws over Covid-19-vaccins werd alsnog een recordinstroom gevestigd voor het hele jaar.

Typerend voor 2020 is de opkomst van de zogenoemde barbell approach bij risicospreiding. Beleggers investeren daarbij in beide extremen van het risicospectrum en blijven weg uit het midden.

Deze trend was te zien in de kapitaalstromen in sector-ETF’s en factor-ETF’s. De spreiding werd begin vorig jaar verdeeld over defensieve versus cyclische sectoren, zoals technologie, gezondheidszorg, industrie, energie en consumentengoederen. Toen de markt weer risicovoller ging beleggen, profiteerden daarvan vooral gezondheidszorg- en technologie-ETF’s.

Obligatie-ETF’s

In de loop van 2020 sneuvelden diverse instroomrecords in de markt voor obligatie-ETF’s, maar dat werd gevolgd door winstnemingen en een verschuiving naar risicovollere segmenten aan het eind van het jaar.

Onder vastrentende ETF’s was de categorie investment grade het populairste, staatsobligaties het minst. Duurzame ETF’s BlackRock beschouwt 2020 als een mijlpaal voor duurzame ETF’s, met een instroom van 85 miljard dollar (in de VS en EMEA genoteerde ETF’s). In 2019 was dat nog 28 miljard.

BlackRock-dochter iShares is met een marktaandeel van circa 45% de dominante ETF-speler in Europa.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen