Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

BNP Paribas AM: 2021, na de lockdowns

In 2021 proberen we beleggers te helpen bij het navigeren door de volgende fasen van de pandemie, de erfenis van de lockdowns en het daaropvolgende economisch herstel. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om mee blijven te denken aan oplossingen voor de klimaatcrisis en de sociale en economische problemen die door de pandemie aan het licht zijn gekomen.

De crisis herinnert ons eraan dat wij als beleggers onze investeringen moeten afstemmen op de realisatie van duurzame langetermijngroei, schrijft Robert Gambi, Global head of investments bij BNP Paribas Asset Management.

“Beleggen voor de lange termijn zal nog belangrijker worden, omdat een investeringscyclus van bijvoorbeeld 3-5 jaar niet overeen komt met de levensduur van de financiering van duurzame projecten. Denk aan de transitie naar groene waterstof of de innovaties die nodig zijn om e-mobiliteit te realiseren, natuurlijk kapitaal te ontwikkelen en een groene infrastructuur ontwikkelen.”

Dat zijn geen kortetermijnprojecten. De beleggingsthema’s die BNP Paribas AM voor 2021 heeft geselecteerd hebben zowel een duurzame invalshoek - energietransitie als ecologische duurzaamheid – als focus op langlopende trends, zoals gezondheidszorg, en dan met name nieuwe technologieën in die sector.

“Onze regionale focus gaat uit naar China, 's werelds snelst groeiende grote economie, de thuismarkt van veel innovatieve bedrijven en een markt die steeds vaker een eigen regio-allocatie verdient binnen portefeuilles.”


Macro-economische ontwikkelingen

Wat betreft de macro-economische ontwikkelingen gaat BNP Paribas AM uit van deze ontwikkelingen in 2021: 

  • De scherpe wereldwijde krimp begin 2020 en de waarschijnlijke tweede dip in de VS en Europa zou na het vierde kwartaal worden gevolgd door een herstel van de groei in 2021.
  • COVID-vaccins zouden tegen de tweede helft van 2021 algemeen verkrijgbaar kunnen zijn. landen zullen moeten ‘leven met’ het virus, aangezien herhaalde volledige lockdowns geen duurzame strategie vormen.
  • De monetaire en fiscale steunmaatregelen zullen van kracht te blijven om de economie draaiende te houden. Beleidsmakers zullen er alles aan doen om zodat een deflatoire economische vertraging de economie niet de nek omdraait. Centrale banken zullen begrotingstekorten blijven financieren, in ieder geval totdat de bbp-groei-trend terugkeert. Hun activa-aankopen zouden een bodem onder risicovolle activa moeten leggen, hoewel de daardoor ontstane hoge waarderingen toekomstige winsten kunnen beperken.
  • Zullen de gebeurtenissen in 2020 uiteindelijk inflatoir blijken te zijn? Nee, niet in de nabije toekomst, denken we. De jacht op rendement, of het nu gaat om bedrijfskrediet of schuldpapier van opkomende markten, zal aanhouden.
  • Het is de vraag of waarde-aandelen in 2021 de ondermaatse prestaties van de afgelopen jaren kunnen inlopen. Het verschil in waardering met groei-aandelen, het vooruitzicht van hogere rentetarieven en een einde aan lockdowns suggereren dat er hiervoor ruimte is.

Veranderingen op komst

Vóór de pandemie droegen andere seculiere trends al bij aan een gevoel van verandering. Deze omvatten klimaatverandering - de noodzaak van een overgang naar schone energie – en ongelijkheid. En daarmee de behoefte aan meer inclusieve groei, meer inclusieve gezondheidszorg en meer inclusieve innovatie.

"Wij geloven dat de pandemie het potentieel heeft om een snelle herschikking teweeg te brengen, waardoor technologische innovaties, commerciële trends en bewegingen in de politiek worden versterkt."

"Dit zal ongetwijfeld leiden tot grote verschuivingen in de economische activiteit, de bedrijfswinsten en uiteindelijk de waardering van activa. Dit stelt ons als belegger voor de volgende vragen: 

  1. Hoe beïnvloeden deze sociaaleconomische trends bedrijven?
  2. Wat zijn de beleggingsthema's en -kansen die hieruit voortvloeien?"

ESG-criteria zijn essentieel

Naast financiële overwegingen zijn strikte selectiecriteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance essentieel. Het is gebleken dat solide ESG-prestaties bijdragen aan duurzame rendementen op lange termijn. Het is een onmisbare bouwsteen bij de aandelenselectie, aldus Gambi. 

"Bij BNP Paribas Asset Management is het de hoeksteen van onze filosofie. Deze benadering speelt ook een rol in onze keuze van beleggingsthema's. Wij geloven dat wetenschap en innovatie, ondersteund door kapitaalmarkten, bedrijven in staat zullen stellen zich aan te passen aan de verschuivingen in economisch opzicht en in consumentengedrag."

"Als beleggers moeten we die bedrijven identificeren die het best gepositioneerd zijn om dergelijke trends op te merken, te faciliteren en ervan te profiteren."

Gezondheidszorg profiteert van nieuwe technologie

De pandemie zal een katalysator zijn voor veranderingen in de beschikbaarheid, dekking en betaalbaarheid van gezondheidszorg. Het zou ook kunnen leiden tot meer gebruik van technologie, waaronder kunstmatige intelligentie.

"We verwachten dat de uitgaven voor gezondheidszorg zullen stijgen om schijnbare capaciteits- en dekkingsproblemen aan te pakken. In de biotechnologie- en farmaceutische sector zullen aanzienlijke uitgaven worden gedaan om de pandemie te bestrijden met tests, antivirale middelen en een vaccin."

"Daarnaast is er het thema van technologische verandering, die verbeteringen in de kwaliteit van gezondheidszorg mogelijk maakt, van het mogelijk maken van contact over grote afstanden tussen patiënt en dokter tot het benutten van de vooruitgang in genetische sequentiebepaling om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. De inkomsten van de bedrijven die de veranderingen aansturen, zouden hiervan moeten profiteren."

Energietransitie creëert kansen

"De pandemie heeft ook positieve effecten gehad: het woon-werkverkeer en vliegreizen zijn aanmerkelijk verminderd. Hierdoor is hun vervuilende impact op de planeet kleiner, maar het gebruik van schonere energiebronnen op weg naar een CO2-arme-economie blijft belangrijk. Wind- en zonne-energie en biobrandstoffen hebben een vaste voet aan de grond, maar er is nog steeds ruimte voor groei."

"Verbeterde brandstofcel- en batterijtechnologie vormt de sleutel tot efficiëntie elektrificatie. Tegelijkertijd is zichtbaar geworden dat duurzame energiebronnen kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. Alternatieven, zoals groene waterstof, zullen moeten worden opgeschaald zodat ze de belangrijke rol kunnen spelen die duurzame plannen."

"De trend naar gedecentraliseerde energieproductie - zonnepanelen op het dak, achtertuinen met windturbines, of geothermische verwarming in huizen- creëert kansen in de energie-infrastructuur, --distributie en opslag. De digitalisering helpt de energie-efficiëntie in de industrie te verbeteren, gebouwen en woningen met slimme stroom- en gasnetten uit te kunnen rusten."

Aparte status voor China

In 2020 groeide de Chinese economie met bijna 5%, zonder dat de overheid de rente moest drukken met kwantitatieve versoepeling of een drastische verhoging van de overheidsschuld door stimuleringsuitgaven.

Alle andere grote economieën zagen de groei teruglopen. China zal niet alleen waarschijnlijk de snelst groeiende, grote economie ter wereld blijven, de aandelenmarkt omvat tal van innovatieve bedrijven. Toonaangevende indexmakers vergroten het gewicht van China in hun aandelen- en obligatie-indices of voegen het land toe aan hun topbenchmarks voor opkomende markten.

"De kracht van de renminbi kwam in 2020 gedeeltelijk tot uiting in geldstromen van buiten China naar de Chinese markt. Chinese staatsobligaties laten momenteel een rendement van rond de 3% zien, veel meer dan staatsobligaties uit ontwikkelde landen."

"Toch blijft China onderwogen in de portefeuilles van veel internationale beleggers. In de post-pandemische wereld zouden beleggers Chinese activa eerder een aparte positie binnen de portefeuille moeten geven dan er wegblijven."


Lees hier meer over de Outlook 2021 van BNP Paribas Asset Management. 

Of bekijk de film: 

Lees meer

Assetallocatie