Nieuws

AFM extra alert op gevolgen crisis

Voor 2021 legt de AFM onder andere de nadruk op de naweeën van de coronacrisis en de Brexit en het nieuwe pensioenstelsel.

De agenda van de beurstoezichthouder voor 2021 is omvangrijk. Niet alleen zit het land en de economie in het slop door de coronapandemie, Brexit is ook definitief en het pensioenstelsel is volop in beweging. 

Dit heeft allemaal impact op het toezicht in 2021. De speerpunten van de AFM zijn daarom de volgende: 

  • Coronacrisis zet financiële weerbaarheid onder druk - Er wordt met een scherper oog gekeken hoe hypotheek- en geldverstrekkers met betalingsachterstanden omgaan.

  • Sterke toename transactievolumes handelsplatformen door Brexit - De focus van het kapitaalmarktentoezicht ligt komend jaar vooral op het waarborgen van een robuuste, financiële infrastructuur en het bevorderen van integer handelsgedrag.

  • Extra toezicht door hervorming pensioenstelsel - De AFM richt zich dit jaar op een zorgvuldige en begrijpelijke overgang. Met de blik gericht op het nieuwe stelsel gaat de aandacht uit naar goede informatieverstrekking en keuzebegeleiding.

  • Toezicht op accountantsorganisaties verandert - Vanaf 2022 komt het toezicht op ruim 250 accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren bij organisaties die niet van openbaar belang zijn (de zogenaamde niet-OOB-organisaties, zoals gemeenten), volledig bij de AFM te liggen. Dit jaar wordt deze overgang voorbereid. 

  • De nieuwe onderzoeksagenda - Door transparant te zijn over de onderwerpen die de AFM onderzoekt, hoopt de toezichthouder dit jaar ook meer relevant onderzoek door wetenschappers te stimuleren. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie