Nieuws

Big government is back with a vengeance

Een grote sterke overheid was een tijd lang uit de mode, maar door de coronacrisis is de comeback definitief, zegt Gilles Moëc van AXA Investment Managers. Dat heeft zo zijn gevolgen voor het economisch beleid.

De coronacrisis heeft de roep om een sterke overheid meer kracht gegeven. Bijna overal in de wereld werd er op de crisis gereageerd met veel overheidssteun om het verlies aan inkomsten voor mens en bedrijf zo gering mogelijk te houden. De grote vraag is of dit een permanent karakter krijgt. Gilles Moëc van AXA Investment Managers denkt van wel. Hij spreekt van een Zeitgeist in het voordeel van big government.

Een voorbeeld van deze Zeigeist is de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden die ook al ruim voor corona met een voor Amerikaanse begrippen zeer linkse agenda de verkiezingsstrijd inging. Of kijk naar Europa, waar zowel de EU als Groot-Brittannië hebben beloofd de overheidsuitgaven flink op te voeren.

Het verklaart ook de populariteit van denkers als Rutger Bregman (De Meeste Mensen Deugen) en Thomas Piketty (Kapitaal in de 21ste Eeuw). Volgens Moëc kleven er de nodige nadelen aan de nieuwe politieke wind.

Generatieconflict

Ten eerste zal het volgens hem een stuk lastiger worden om de overheidsbegroting na de crisis weer op orde te krijgen. Dat is altijd het lastige van Keynesiaans conjunctuurbeleid. Het is makkelijk om in tijden van crisis de uitgaven te verhogen, maar lastig om in goede tijden het spaarvarken te voeden.

Zodra een overheid dat probeert, komt de rekening grotendeels bij de rijke middenklasse te liggen in de vorm van hogere belastingen en premies. Maar zullen die dat accepteren? Moëc verwacht dat hierdoor ook het conflict tussen de relatief arme millennials en de rijke babyboomers nieuwe lading zal krijgen.

Inflatie

Ook voor beleggers heeft de terugkeer naar Keynes gevolgen. Het monetaire beleid blijft waarschijnlijk de komende jaren ruim. Met alsmaar verder oplopende schulden kan dat op termijn tot meer inflatie leiden. Dat is zeker het geval als vakbonden weer meer macht krijgen, wat wel valt te verwachten in een populistische samenleving, denkt Moëc.

In de selectie van beursfondsen zal er goed moeten worden gekeken naar hoe groot de invloed van de staat is op het bedrijfsresultaat, en of dat positief of negatief is. Mogen er bijvoorbeeld in bepaalde sectoren nog overnames worden gepleegd? Kan een bedrijf gedwongen worden onderdelen af te stoten? 

Productiviteit

In het meest gunstige scenario leiden de hogere overheidsuitgaven volgens Moëc ook tot meer productiviteit. Denk bijvoorbeeld aan meer uitgaven aan R&D of infrastructuur die op de lange termijn het economisch potentieel van de maatschappij verbeteren. Dat is beter dan subsidies die daar geen enkele bijdrage aan leveren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie