Nieuws

Obligaties opkomende markten hebben wind vol in de rug

De beleggingsconsensus is steeds positiever over obligaties EM, uitgegeven in lokale valuta. Er zijn genoeg redenen om deze schuld te kopen: dollarzwakte, hoge yields, lage waarderingen en een verwacht wereldwijd economisch herstel in 2021.

BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld was lange tijd niet enthousiast over emerging markets debt (EMD). De uitbraak van de coronapandemie, wanbetalingsrisico’s en de zware afhankelijk van de export van olie en gas maakte de assetmanager huiverig om in EMD te beleggen.

Twee weken geleden kwam de omslag: “We hebben onze tactische onderweging in EMD beëindigd, vanwege het aanhoudende soepele monetaire beleid en de verbeterde economische vooruitzichten voor 2021 dankzij positieve berichten over Covid-vaccins. De risicobereidheid neemt toe en de Amerikaanse dollar verliest zijn aantrekkelijkheid als veilige haven. Ook dat is gunstig voor EMD."

BlackRock bevindt zich nu in het gezelschap van een meerderheid van 59 assetmanagers die EMD positief waarderen binnen de assetallocatie. Van de top-15 overweegt zelfs 66,7% EMD in de beleggingsportefeuille.

Meebewegen met de pandemie

De meest gehoorde argumenten om EMD te kopen, zijn: goedkope waarderingen, een relatief hoog rendement, een zwakkere dollar en de verwachting dat lokale valuta's op middellange termijn (12-24 maanden) in waarde stijgen.

Zorgen over de capaciteit van sommige overheden om de economische impact van de coronacrisis op te vangen, zijn er wel. Een minderheid van 18% van de assetmanagers heeft om die reden een negatief advies afgegeven.

De consensus over EMD bewoog zich dit jaar in lijn met het pandemiesentiment. Begin van het jaar was de consensus nog positief, in juni ging het advies terug naar neutraal om in augustus weer terug te keren naar een koopadvies.

raex

Positieve argumenten

Er zijn verschillende redenen om positief over EMD te zijn. Zo wordt de economische groei van opkomende landen geraamd op 6%, ruim 2% hoger dan de groei van ontwikkelende economieën. Exportvolumes stijgen volgen jaar naar verwachting met 9,5%, wereldwijd ligt dat niveau op 8%.

Van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden wordt een minder confronterende buitenlandse benadering verwacht, hetgeen zou moeten leiden tot minder handelsspanningen.

Daarnaast heeft monetair en budgettair beleid wereldwijd geleid tot een scherpe stijging van schulden met een negatieve rente. Die bedragen inmiddels zeventien biljoen dollar, het dubbele van het niveau van maart 2020. Tenslotte pakt de zwakkere dollar positief uit voor de valuta uit opkomende markten.

Deze argumenten zien we met wisselende nadruk terug bij assetmanagers met een koopadvies, zoals UBS, KBC, Candriam, Neuberger Berman, Pictet AM, Mirabaud, Aberdeen Standard Investments, Achmea IM en BMO. Vooral de zwakke dollar is een veelgehoord argument.

Dollarblues

Neuberger Berman: “Obligaties uit de opkomende markten kunnen voordeel hebben van de zwakke dollar, wat wij op een termijn van twaalf tot achttien  maanden ook verwachten.”

Pictet AM: “Op de staatsobligatiemarkt zien we een sterk potentieel voor obligaties in lokale valuta uit opkomende markten, niet in het minst omdat de valuta van ontwikkelde landen ongeveer 20% tot 25% ondergewaardeerd zijn ten opzichte van de dollar." 

Lees ook: Waarom de dollar ook in 2021 daalt

Ook als de dollar redelijk overeind blijft, is EMD voor veel assetmanagers een aantrekkelijk obligatiesegment. KBC verwoordt het aldus: “De yield bedraagt ongeveer 4,55%. Er zijn heel wat risico’s, maar het thema oogt aantrekkelijk, ook als we rekening houden met een beperkte verzwakking van de Amerikaanse dollar."

Vier extra koopargumenten

Andrew Keirle, fondsmanager van Emerging Markets Local Currency Bond Strategy van T. Rowe Price somt nog eens de belangrijkste redenen op om EMD in lokale valuta te kopen.

 1. Ondergewaardeerde valuta
  De meerjarige dollar-bull-run heeft de waardering van EM-valuta aanzienlijk verlaagd. Een zeer accomoderende Federal Reserve, grote interne en externe onevenwichtigheden en de waarschijnlijkheid van een traag en volatiel economisch herstel van de Amerikaanse economie wijzen op dollarzwakte in de toekomst. In een dergelijk scenario zouden de EM-valuta eindelijk het tij kunnen keren en in waarde kunnen stijgen ten opzichte van de dollar.

 2. Zeldzame bron van rente-inkomsten
  Voor obligatiebeleggers biedt EM-schuld een zeldzame bron van inkomsten.

 3. Aantrekkelijke looptijden
  Het is niet alleen de hoge yield die gunstig afsteekt, dat zijn ook de relatief korte looptijden van de schuld. Hoe korter de looptijd, hoe lager de volatiliteit en de gevoeligheid voor veranderingen in de rente.

 4. Voldoende liquiditeit
  Lokale EM-obligaties zijn nog steeds herstellende van de sell-off in maart. De uitstroom van beleggers is nog niet volledig terugverdiend, in tegenstelling tot EM-bedrijfs- en staatsobligaties in harde valuta. Dit betekent dat er nog steeds voldoende ruimte is om instroom te absorberen. Gezien het feit dat deze beleggingscategorie al enkele jaren relatief onderbelegd is, hoeft niemand bang te zijn voor een spoedige zeepbelvorming, aldus Keirle.

Lees ook: Beleggen in Russische schuld is problematisch

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie