Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Triodos Groenfonds medefinancier eerste waterstofmolen in Nederland

Met financiering van Triodos Groenfonds bouwt energie-startup Hygro in de Wieringermeer de eerste waterstofmolen van Nederland: een windmolen die opgewekte energie direct omzet in waterstof. Waterstof speelt een belangrijke rol in de transitie naar een groene energievoorziening.

De eerste fase van de bouw van een waterstofmolen gaat van start in de Wieringermeer op het ECN Windturbine Testveld Wieringermeer. Met deze turbine wordt een belangrijke stap gezet in de groene waterstofproductie. Een waterstofmolen is een windturbine waarbij elektrolyse direct bij de bron aangesloten wordt.

Dankzij deze integratie kan de turbine bijzonder efficiënt zowel groene elektriciteit als groene waterstof produceren. De windturbine is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 operationeel.

Met de komst van de eerste waterstofmolen wordt een belangrijke stap gezet om groene waterstof betaalbaar te maken. Er staan inmiddels vijf nieuwe waterstofmolens in de planning.

Groene waterstof

De verwachting is dat dit project zal aantonen dat, naast de vermeden energieverliezen, het elektrolysesysteem zelf beduidend efficiënter is dan nu wordt aangenomen. Ten opzichte van de grootschalige aan het elektriciteitsnet gekoppelde elektrolyseplannen kan er veel meer waterstof uit de windenergie gewonnen worden, tegen veel lagere kosten.

Dankzij deze efficiencywinst, maar ook als het wordt toegepast bij vervoer wordt veel CO2-uitstoot voorkomen, alsook geluids- en fijnstofemissies. Omdat waterstof is een gas is, kan het via gasleidingen getransporteerd worden. De aanleg van gasleidingen is ongeveer twintig keer goedkoper dan de aanleg van elektriciteitskabels. Zo kan waterstof bijdragen om de energietransitie betaalbaar te maken.

Meer dan een miljard euro belegd vermogen

"De financiering van deze waterstofmolen zien we als een logische volgende stap in de verdere versnelling van de energietransitie ", zegt Angeles Toledo Rodriguez, fondsmanager van Triodos Groenfonds. "Vorige maand de grens van een miljard euro aan beheerd vermogen hebben overschreden. Het is een belangrijke mijlpaal die ons sterk heeft gepositioneerd om de energietransitie te blijven faciliteren.''

Triodos Groenfonds - Focus op de energietransitie

Triodos Groenfonds is het oudste groenfonds in Nederland en investeert in meer dan 330 projecten die de Nederlandse samenleving verduurzamen en de energietransitie aanjagen, van het opwekken van schone energie, het verantwoord produceren van ons voedsel, tot het duurzaam bouwen van onze toekomstige woningen.

Het fonds is een groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers in aanmerking kunnen komen voor een fiscaal voordeel.

Met fiscaal voordeel werken aan de transitie naar duurzame energie

De transitie naar duurzame energie is een belangrijk onderdeel van de missie van het fonds. In de afgelopen twee jaar is het aantal door Triodos Groenfonds gefinancierde energieprojecten gestegen tot meer dan 120.

Met een belegd vermogen van ruim 600 miljoen euro maakt hernieuwbare energie meer dan 60% van de portefeuille uit. Sinds 2014 financiert Triodos Groenfonds ook wind-, zonne- en waterkrachtprojecten in opkomende markten.

Het fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in projecten voor hernieuwbare energie in deze markten. Momenteel wordt ongeveer 6% van het vermogen van het fonds belegd in acht verschillende opkomende landen, waaronder Nicaragua, Kenia en Nepal.

Het fonds is een groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers in aanmerking kunnen komen voor een fiscaal voordeel.

Lees meer

Assetallocatie