Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Vijf redenen om indexbeleggingen te kiezen voor duurzame portefeuilles

Ontdek waarom duurzame indexbeleggingen de duidelijkheid bieden waaraan beleggers behoefte hebben bij de opbouw van duurzame portefeuilles die aansluiten bij hun beleggingsdoelen.

 1. Indexbeleggen geeft meer controle om te beleggen in overeenstemming met de duurzaamheidsdoelen.
  Het brede aanbod van duurzame indices en hun transparantie geven beleggers de mogelijkheid heel specifiek te kiezen, van het uitsluiten van bepaalde bedrijfsactiviteiten tot actief streven naar meetbare positieve impact.

 2. Duurzame indexbeleggingen kunnen bijdragen aan een grotere consistentie van de portefeuille.
  Een indexaanpak kan helpen om duurzaamheid consistent tot uiting te brengen in de hele portefeuille. Een index is immers per definitie gebaseerd op vaste regels, zodat de toegepaste filters en ESG-criteria onveranderlijk zijn, ongeacht de beleggingscategorie, sector of markt.

 3. Duurzame indexbeleggingen bevorderen standaardisatie binnen de sector, openheid en positief beleid.
  In de komende decennia zal steeds meer geld van traditionele strategieën worden overgeheveld naar duurzame beleggingen. Door hun transparantie kunnen indexbeleggingen naar onze mening een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van nieuwe standaarden in de markt.

 4. Duurzame index-strategieën hebben in moeilijke tijden veerkracht getoond.
  Ondanks hoge marktvolatiliteit van de laatste tijd tonen de meeste duurzame indices zich veerkrachtig in vergelijking met brede marktindices. Wij denken dat dit komt doordat duurzame indices vooral bestaan uit bedrijven met een hoger winstprofiel en minder vreemd vermogen dan de overeenkomstige brede markt.

 5. Beheerders van indexfondsen sturen door actief stewardship aan op duurzame veranderingen.
  Indexbeleggen verdiept de betrokkenheid bij bedrijven, omdat beheerders van indexfondsen hun blik op de lange termijn richten. Door de focus op ESG-factoren kan de vermogensbeheerder invloed uitoefenen op het beleid van een bedrijf op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur.

"Indexbeleggen verdiept de betrokkenheid bij bedrijven, omdat beheerders van indexfondsen hun blik op de lange termijn richten"

Lees meer over duurzame indexbeleggingen op iShares.nl

 

IEXProfs online magazine over duurzaam beleggen

Lees meer over duurzaam beleggen in ons nieuwe online magazine "Een nieuw tijdperk voor duurzaam beleggen".


Disclaimer
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor huidige of toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden gebruikt voor de selectie van een product of strategie. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling van een product of strategie. De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria. Uitgegeven door BlackRock Advisors (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Zie voor een volledige lijst van door de FCA toegelaten activiteiten van BlackRock de website van de FCA.

Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder dat een overeenkomst is gesloten waarin geregeld is dat bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, financiële diensten mogen aanbieden en uitoefenen in de Europese Unie (een “no deal brexit”), is dit materiaal vanaf dit moment uitgegeven door:
- BlackRock Advisors (UK) Limited, voor iedereen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), en - BlackRock (Netherlands) B.V. voor iedereen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
Wanneer echter (nog) geen sprake is van een no deal brexit, is dit materiaal uitgegeven door BlackRock Advisors (UK) Limited.

BlackRock (Netherlands) B.V., Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200, Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Raadpleeg voor meer informatie de website: www.blackrock.com. Om je te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.
© 2020 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Lees meer

Assetallocatie