Nieuws

China werkt aan duurzamer imago

Chinese aandelen zijn populair, maar niet onder ESG-beleggers. Die mijden het land vanwege het gebrek aan transparantie bij bedrijven. Maar dat is rap aan het veranderen, schrijft Fidelity International.

China mag dan verwikkeld zijn in een handelsruzie met de Verenigde Staten, dat doet niks af aan de populariteit van Chinese aandelen. Volgens het Institute of international Finance hebben internationale beleggers de laatste twee jaar voor 374 miljard dollar in de Chinese obligatie- en aandelenmarkt gepompt. Dat is ongeveer driekwart van het beleggingskapitaal dat richting opkomende markten stroomde. China is zonder twijfel dus een van de meest geliefde marken van de laatste paar jaar.

Hetzelfde geldt voor ESG-beleggingen. Ook hier gaat het om honderden miljarden aan beleggingsvermogen dat verschuift van vervuilende en/of slecht bestuurde bedrijven naar duurzame ondernemingen.

ESG en China lange tijd geen vrienden

Deze twee trends zouden waarschijnlijk nog sterker zijn als ze elkaar zouden versterken, maar dat is nog niet zo.

Ondernemingen uit China hebben namelijk geen al te beste reputatie op het gebied van ESG, ook niet vergeleken met bedrijven uit andere opkomende markten. Dat blijkt onder andere uit het grote verschil tussen indexfondsen met en zonder ESG-filter.

Een gewone opkomende markten-ETF bestaat voor meer dan 40% uit Chinese aandelen. Met een ESG-filter overheen blijft daar volgens The Financial Times minder dan 20% van over. 

Stemmen met de voeten 

Dat duidt dus op tekortkomingen in China op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en governance. Maar gelukkig komt daar volgens FidelityInternational verandering in. Zo blijkt uit het rapport Building solid foundations: Fidelity International China Stewardship Report 2020.

Volgens Fidelity moeten beleggers daarbij in de eerste plaats aan de G van Governance denken. Chinese bedrijven hebben de laatste jaren al grote stappen gezet op milieugebied, maar hun rapportages hierover zijn nog zwak. Bestuurlijke transparantie is de achilleshiel van veel Chinese beursfondsen.

Maar doordat ontevreden beleggers de laatste jaren steeds vaker met de voeten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, begint er wat te veranderen in de gesloten bedrijfscultuur.

Meer resoluties van aandeelhouders  

Om een voorbeeld te noemen. Er waren vorig jaar op aandeelhoudersvergaderingen 385 resoluties van ondernemingen die meer dan 10% tegenstemmen kregen. Dat was een stijging van 20% tegenover 2017.

Ondertussen steeg het aantal zelf ingebrachte resoluties door aandeelhouders op vergaderingen tot 1600. Fidelity vindt dat bemoedigend. 

Dat ESG-aspecten door steeds meer Chinese bedrijven worden omarmd, blijkt ook uit eerdere studies, zoals die van Aberdeen Standard Investments

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie