Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Duurzaam beleggen leidt tot succes in een post-coronaviruswereld

Het coronavirus heeft ontwrichtende trends versneld. Het is nu voor bedrijven belangrijker dan ooit om duurzaamheid op te nemen in hun langetermijnstrategieën, schrijft Scott Berg, portfoliomanager bij T. Rowe Price.

Kernpunten

  • De coronaviruspandemie heeft binnen enkele maanden de trends op ESG-gebied jaren vooruit doen springen.
  • Maatschappelijke druk stimuleert ongekende veranderingen en de behoefte aan echte oplossingen van zowel overheden als bedrijven.
  • In deze omgeving is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om duurzame investeringen op te nemen in hun langetermijnstrategieën.

Crisis zorgt voor verandering. Dat weten we als mensen en als ervaren beleggers. De wereldwijde financiële crisis van 2008 leidde ertoe dat we gingen nadenken over de manier waarop bedrijven worden geleid, met name in de financiële sector.

Dit heeft fiduciaire verantwoordelijkheden opnieuw gedefinieerd en meer de nadruk gelegd op klanten en aandeelhouders. Gevoed door steunmaatregelen van de overheid, nieuwe regelgeving en aandeelhoudersactivisme, zorgde de crisis voor meer transparantie en fundamentele veranderingen in de financiële wereld - in de meeste opzichten ten goede.

In de jaren na de financiële crisis waren seismische verschuivingen in het mondiale economische landschap te zien. Technologie is doorgedrongen in alle sectoren en industrieën, waardoor bedrijven efficiënter en met meer capaciteit kunnen opereren. In sommige opzichten is technologie een belangrijke democratische kracht geweest, die macht, kennis en geavanceerde hulpmiddelen heeft verspreid.

Trends versnellen

Maar technologie is ook ontwrichtend; efficiëntieverbeteringen hebben geleid tot banenverlies en sommige bedrijfstakken zijn helemaal verdwenen. Ondertussen hebben we ook welvaartsconcentratie gezien en zijn er natuurlijke monopolies gecreëerd met duidelijke winnaars en verliezers. Dat draagt bij aan sociale en politieke spanningen.

Scott Berg, T. Rowe Price

Het coronavirus heeft ontwrichtende trends versneld. Afstand houden en het thuiswerken hebben de acceptatie van e-commerce en online communicatie versneld. Bedrijven leunen op technologie om werknemers te helpen functioneren vanuit huis en dat kan een meer permanente manier van werken worden, zelfs als de pandemie in kracht afneemt.

Maar terwijl regeringen over de hele wereld ongekende monetaire en fiscale maatregelen hebben genomen om banen te creëren en te beschermen, hebben ze moeite om de groeiende maatschappelijke druk te verlichten.

Belangrijker dan ooit

Een van de gevolgen van het coronavirus is een geïntensiveerd debat over hoe verschillende dimensies van ongelijkheid, zowel maatschappelijk als economisch, kunnen worden aangepakt. Nu is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om duurzaamheid op te nemen in hun langetermijnstrategieën.

Hiermee hebben we het niet over goed bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar over het ontwikkelen van een robuuste bedrijfsstrategie voor het navigeren door ecologische en sociale veranderingen.

Duurzaamheid is fundamenteel verweven met en een functie van visionair denken, gedisciplineerd leiderschap (vooral in crisis), aan de goede kant staan van maatschappelijke verandering en bijdragen aan de behoeften van anderen.

"Net zoals de financiële crisis een wake up-call was voor financials, zo is de gezondheidscrisis dat voor de techsector"

Met macht komt verantwoordelijkheid

Net zoals de financiële crisis een wake up-call was voor financials, zo is de gezondheidscrisis dat voor de technologiesector. Technologiebedrijven zoals Apple, Amazon en Netflix zijn niet onbekend met ESG-problemen. Hun bedrijfsmodellen hebben geleid tot en hebben geprofiteerd van maatschappelijke veranderingen in de manier waarop we communiceren, winkelen en tv kijken.

Hoewel deze maatschappelijke verschuivingen de omzetgroei hebben gestimuleerd, hebben ze ook meer operationele risico's gecreëerd. Omdat er zoveel op het spel staat, hebben veel technologiebedrijven stappen ondernomen duurzamer te opereren.

In zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders in 2020 erkende Jeff Bezos, CEO van Amazon, de buitengewone rol die het bedrijf speelt in het leven van klanten, door te stellen: "Klanten rekenen op ons om erbij te zijn ... Amazon kan een positieve impact hebben en zorgen voor vooruitgang."

Basisprincipes duurzaamheid

Bezos schetst ook de grote moeite die het bedrijf doet om in logistiek te investeren om gelijke tred te houden met de vraag van klanten, om de veiligheid en kwaliteit van werknemers te waarborgen, verpakkingsafval te verminderen en de diversiteit en scholing van toekomstige generaties te ondersteunen.

Dit zijn allemaal basisprincipes voor het creëren van een duurzamer bedrijf. Dat een van de meest invloedrijke CEO's van een van de grootste bedrijven ter wereld ervoor kiest om zich op duurzaamheid te richten, toont aan dat duurzaamheid een steeds belangrijkere overweging in de bedrijfsstrategie is.

Technologie en een tijdperk van versnelde verandering

Een monumentaal tijdperk van investeringen, aangewakkerd door krediet en nieuwe technologie, heeft versneld en ontwrichting mogelijk gemaakt.


Per 31 maart 2020. Bron: Marketing 360. De hierin gepresenteerde informatie wordt alleen ter illustratie en ter informatie getoond. Dit is niet bedoeld als beleggingsadvies of een aanbeveling om een bepaalde beleggingsactie te ondernemen. De specifieke geïdentificeerde en beschreven effecten zijn alleen voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigen geen aanbevelingen. De hierboven getoonde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. T. Rowe Price wordt niet onderschreven, gesponsord of anderszins gelieerd aan de eigenaren van handelsmerken die door de handelsmerken hierboven weergegeven worden vertegenwoordigd.

Zal het coronavirus een katalysator zijn voor het politieke populisme?

1950–2019: Wall Street-boom, main street-bust

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties. Bron: FactSet (Standard & Poor’s Bureau of Economic Analysis / Haver) / Haver Analytics. FactSet, leverancier van financiële gegevens en analyses. Per 31 december 2019. Copyright 2020 FactSet. Alle rechten voorbehouden. T. Rowe Prijsberekeningen met behulp van gegevens van FactSet Research Systems Inc. Alle rechten voorbehouden. 1) Gelijk gewogen totaalrendement van Amerikaanse aandelen (S&P 500) en Amerikaanse 10-jarige staatsobligaties. Uitsluitend voor illustratieve doeleinden, niet representatief voor een belegging, noch geeft het de vergoedingen weer die verband houden met een belegging.

Hoe beleggen wij duurzaam?

Een van de redenen waarom we denken dat T. Rowe Price past bij de toenemende focus op duurzaam beleggen is dat we ESG-analyse volledig in ons beleggingsproces integreren. Ons ESG-team biedt analyses van brancheniveau en aandelen specifieke kwesties, die we opnemen in onze analyses en beleggingsthesissen.

We screenen de hele portefeuille met behulp van ons gepatenteerde Responsible Investing Indicator Model om niet alleen de kenmerken van ESG te helpen begrijpen, maar ook om ons bewust te maken van eventuele verhoogde exposure aan specifieke ESG-factoren.

Er zijn verschillende sectoren die opvallen als het gaat om duurzaamheid en positieve impact:

Materialen

De afgelopen jaren waren enkele van de warmste ooit en catastrofale weersomstandigheden - bosbranden, orkanen, overstromingen – zijn het bewijs van klimaatverandering. We zijn steeds meer op zoek naar bedrijven die klimaatverandering aanpakken door het afvangen en opslaan van CO2, die met duurzame verpakkingen en groene alternatieven actief hun CO2-voetafdruk verkleinen. Zo zijn papier- en verpakkingsbedrijven goed gepositioneerd voor de verschuiving van kunststoffen naar duurzamere materialen. We richten ons ook op bedrijven die industriële gassen produceren die functioneren als groenere brandstofalternatieven.

Nutsbedrijven

Bedrijven in deze sector zullen centraal staan bij het verbeteren van de ecologische duurzaamheid gezien hun grote infrastructuur, duurzame inkomensstructuren en het vermogen om te investeren in hernieuwbare energiebronnen om de energietransitie te ondersteunen. We zoeken naar hoogwaardige, goed beheerde nutsbedrijven die investeren in een duurzame energie-infrastructuur.

Gezondheidszorg

Het coronavirus heeft een periode van groeiende vraag naar en kosten van gezondheidszorg doorkruist en een gespleten landschap gecreëerd. Pre-pandemie gaven we de voorkeur aan biotechbedrijven vanwege innovatie. De verspreiding van het coronavirus heeft het belang van dit soort bedrijven aangetoond. De pandemie heeft de tele-gezondheidstrends met jaren vooruit geholpen. Bedrijven die deze diensten aanbieden, zien een snelle acceptatie bij artsen en patiënten.

IT

Snelle en omvangrijke groei in welke sector dan ook veroorzaakt groeipijnen. De technologiesector ontkomt daar ook niet aan, maar zorgt voor verbetering door economische voordelen meer in evenwicht te brengen met verplichtingen jegens werknemers en de samenleving.

Dankzij meer politiek en maatschappelijk toezicht, nemen technologiebedrijven meer duurzame verantwoordelijkheid, zelfs als dit ten koste gaat van het rendement op korte termijn. Het inhuren van personeel en de investeren die Amazon heeft gedaan om aan de sterk gestegen vraag te voldoen en tegelijkertijd zijn werknemers te beschermen, zijn een voorbeeld van een focus op duurzaamheid op de lange termijn.

We werken actief samen met een aantal grote technologiebedrijven om hun ESG-trajecten te begeleiden en hun besluitvorming waar mogelijk te beïnvloeden. Gezien de omvang van ons bedrijf en de mate van exposure die we hebben aan de technologiesector, kunnen we veranderingen rechtstreeks beïnvloeden.

"Het is duidelijk dat een of andere vorm van samenwerking tussen de samenleving, bedrijven, beleggers en overheden cruciaal is voor het bestendigen van economische stabiliteit en succes"

ESG-overwegingen zijn van cruciaal belang

Een veranderend economisch landschap, aangedreven door technologie, heeft samenlevingen over de hele wereld aanzienlijk ontwricht. Het is duidelijk dat een of andere vorm van samenwerking tussen de samenleving, bedrijven, beleggers en overheden cruciaal is voor het bestendigen van economische stabiliteit en succes.

De pandemie heeft de acceptatie van duurzaamheidstrends versneld en zal het beleggingslandschap hervormen. ESG is een vast onderdeel van deze nieuwe tijd. Bedrijven zullen goed moeten nadenken over het effect dat zij hebben op industrieën, op mensen en de planeet.

Bedrijven die dit begrijpen, zijn innovators die zich kunnen positioneren voor toekomstige groei. Wij geloven dat dit een positieve disruptie is, waarvan wij aan de goede kant willen staan door een positieve bijdrage te willen leveren.


Belangrijkste risico's - De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor de strategie die in dit materiaal wordt benadrukt:

  • Transacties in effecten in vreemde valuta kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen die de waarde van een belegging kunnen beïnvloeden.
  • De portefeuille is onderhevig aan de volatiliteit die inherent is aan het beleggen in aandelen, en de waarde ervan kan meer fluctueren dan een portefeuille die belegt in inkomensgerichte effecten.
  • De portefeuille kan beleggingen omvatten in effecten van bedrijven die genoteerd zijn aan de effectenbeurzen van ontwikkelingslanden.

Alleen voor professionele klanten. Niet voor verdere distributie.
© 2020 T.  Rowe Price. Alle rechten voorbehouden. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE en het logo-ontwerp zijn, gezamenlijk en/of afzonderlijk, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van T. Rowe Price Group, Inc.

 

IEXProfs online magazine over duurzaam beleggen

Lees meer over duurzaam beleggen in ons nieuwe online magazine "Een nieuw tijdperk voor duurzaam beleggen".

Lees meer

Impact beleggen