Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

BNP Paribas AM - Legacy of the lockdowns

De Investment Outlook 2021 van BNPP AM loodst beleggers door de effecten van de pandemie en naar het uiteindelijke economische herstel.

Nu 2021 nadert, is er een duidelijke noodzaak om beleggers te helpen om hun weg te vinden door de ‘erfenis’ van de lockdowns, en om het economische herstel zoals het zich voordoet optimaal te kunnen benutten.

Dit is ook een geschikt moment om na te denken over oplossingen die zowel het klimaatprobleem aanpakken, als de sociale en economische problemen die door de pandemie aan het licht zijn gekomen.

TAKEAWAYS

  • De scherpe wereldwijde krimp begin 2020 zou moeten worden gevolgd door een opleving van de groei in 2021.

  • Verschillende vaccins voor COVID-19 zouden in 2021 op grote schaal beschikbaar moeten komen. Tot dan zullen landen steeds meer moeten leven met het virus.

  • In 2020 hebben de geavanceerde economieën de monetaire en fiscale teugels spectaculair losgelaten. De verhouding tussen de staatsschuld en het bbp rees de pan uit, en steeg voor veel landen met meer dan in de jaren na de mondiale financiële crisis.

  • Hoe worden al deze schulden betaald? De gepaste historische parallel is de periode na de Tweede Wereldoorlog II, toen de centrale banken een plafond voor de rente op obligaties instelden om de nationale schuld als percentage van het bbp geleidelijk terug te dringen. Het vooruitzicht van aanhoudend lage rendementen pleit voor een structurele long-duration positie, of in ieder geval voor een strategie om duration te kopen bij betekenisvolle back-ups.

  • De mondiale groei kan na de pandemie lager uitvallen. Ontoereikende fiscale stimulansen zouden “marginale” delen van de economie kwetsbaar maken voor instorting. Dat zou het Goldilocks-paradigma testen van een bescheiden groei, een lage inflatie en ondersteunende centrale banken, dat de activaprijzen sinds de crisis van 2008 heeft ondersteund.

  • Vandaag de dag wordt de wereld geconfronteerd met drie, onderling samenhangende, crises op het gebied van gezondheid, economie en klimaat. De instabiliteit die wordt veroorzaakt door de pandemie biedt ons een kans om een nieuwe richting op te draaien. Ecologische levensvatbaarheid op de lange termijn, meer gelijkheid en inclusieve groei zijn essentiële voorwaarden voor een duurzame economie. Hiervoor is een holistische langetermijnvisie nodig.

Lees de volledige analyse van de kansen in 2021, evenals de meningen van beleggingsexperts over hoe instabiliteit te beheersen is en wat de voordelen zijn van een duurzame aanpak van beleggen.

Lees meer

Assetallocatie