Nieuws

Europese ETF-beleggers mijden thuismarkt

Opmerkelijk blijft de weerstand van Europese ETF-beleggers om in de eigen thuismarkt te beleggen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van Detlef Glow.

Oktober 2020 was opnieuw een positieve maand voor de Europese ETF-sector. Nou ja, er werden meer ETF's verkocht, maar de onderliggende markten gingen omlaag door een tweede coronagolf. Koersdalingen leidden tot een daling van het Europese beheerd ETF-vermogen van 882,6 miljard euro per 30 september 2020 tot 874,3 miljard euro eind oktober.

De slechte gang van zaken op de financiële markten was verantwoordelijk voor de daling van 13,1 miljard euro  van het beheerd vermogen, terwijl instroom zorgde voor een plus van 4,8 miljard.

De gerapporteerde instroom van 4,8 miljard euro was lager dan het 12-maands gemiddelde van 7,5 miljard euro. Year-to-date kochten Europese beleggers voor 50,5 miljard euro aan ETF's.

Wat kochten Europese ETF-beleggers in oktober? Vooral aandelen (+2,3 miljard euro) en obligaties  (+2 miljard euro), en in veel mindere mate alternatieve beleggingen  (+0,3 miljard euro) en grondstoffen (+0,3 miljard euro). Mixfondsen gingen vooral van de hand (-0,1 miljard euro).

De Europese ETF-verkoop in oktober 2020

raex

Aandelen wereldwijd (+1,3 miljard euro) waren in oktober de meest gevraagde subcategorie. Ook obligaties opkomende markten in harde valuta (+0,8 miljard euro) en Chinese obligaties in renminbi (+0,8 miljard) waren gewild. Dat kan niet worden gezegd van euro-bedrijfsobligatie, die in de uitverkoop gingen.

Europese ETF-beleggers kijken vooral buiten Europa

raex


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie