Nieuws

ABP is opnieuw de duurzaamste

De VBDO heeft wederom het beleggingsbeleid van de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen gewogen. Belangrijkste conclusie: De duurzame ambitie is er, maar de uitvoering kan nog veel beter.

Jaarlijks onderzoekt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), met steun van het FNV, de duurzame beleggingsprestaties van de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen, samen goed voor 92% van het beheerde Nederlandse pensioenvermogen met een totale waarde ruim 1400 miljard euro.

Het ABP is voor het derde jaar op rij verkozen tot het meest duurzame pensioenfonds met een score van 4,3 uit een maximum van vijf. Het ABP wordt op de voet gevolgd door BPF Bouw (4) en PME (3,9). Pensioenfonds Huisartsen klimt van plek 46 naar 22 en is daarmee de snelste stijger.

Het overgrote deel van de pensioenfondsen laat zich adviseren door experts van buiten. Dit jaar is ook gevraagd naar de ESG-kennis van de bestuurders zelf. De uitkomst valt niet mee. 55% van de bestuurders kan niet aantonen kennis te hebben van verantwoord beleggen. Slechts 16% heeft een volledige ESG-cursus of training afgerond.

Structureel duurzaam beleid 

Alle deelnemende pensioenfondsen nemen al geruime tijd zogenoemde ESG-factoren op in hun beleggingsovertuigingen. Dat wil zeggen dat ze bij beleggen het belang onderschrijven van zaken als goed bestuur en de impact van beleggingen op mens en milieu.

Daarnaast maken alle pensioenfondsen gebruik van bewuste uitsluiting van bepaalde bedrijven en sectoren die als schadelijk worden gekenmerkt voor mens of milieu, zoals tabak of wapenhandel.

Ruim vier van de vijf fondsen kan aantonen dat ze binnen het beleid van hun aandelenportefeuille gebruik maken van ESG-integratie, waarin doelstellingen worden geformuleerd die blijk geven van een vergrote ambitie op het gebied van duurzaam beleggen.

Beleid en uitvoering zijn twee verschillende zaken

Met de duurzame ambitie van Nederlandse pensioenfondsen zit het dus wel goed. Dat ligt anders met de uitvoering. Zo heeft bijvoorbeeld maar 10% van de pensioenfondsen een duidelijk stappenplan met tijdsgebonden en meetbare duurzaamheidsdoelen.

Minder dan 2% stelt niet alleen meetbare doelstellingen op voor de samenstelling van de eigen beleggingsportefeuille, maar neemt daarin ook de impact mee voor mens en milieu.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat slechts een klein deel van de pensioenfondsen van hun vermogensbeheerders eisen dat ze opereren in lijn met de doelstellingen van het pensioenfonds. Het gevolg hiervan is dat het ESG-beleid van de aandelenportefeuille maar voor iets meer dan 50% wordt toegepast.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus